Helene Ahl

Professor företagsekonomi
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Ekonomie doktor

Kontakt

Rum
Hc340
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Helene Ahl är verksam som professor och forskare vid Encell, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping (www.encell.se).

Hennes forskningsprojekt inkluderar en kunskapsöversikt om motivation och vuxnas lärande, forskning om lärande i arbetslivet samt forskning inom genusteori och entreprenörskap (se www.emblaresearch.se). För närvarande leder hon ett forskningsprojekt om kvinnors företagande på landsbygden, ett annat om mödrar som startar eget, och ett tredje om integration av invandrade syrier i samarbete med McMaster University i Kanada. Hon är också Visiting Scholar vid Lancaster University i England. Hon undervisar i genus och organisering på personalprogrammet och i genuspedagogik för universitetslärare, samt handleder doktorander inom området.

Biografi

Helene Ahl, född 1958, tog sin civilekonomexamen och sin gymnasielärarexamen vid Lunds Universitet 1984. Hon flyttade sedan till USA där hon erhöll en MBA vid UCLA Anderson School of Management, Los Angeles.

Fram till 1996 arbetade Helene på olika företag i USA och i Sverige med marknadsföring, marknadsanalys, produktutveckling och internationell handel. År 2002 disputerade hon vid Jönköping International Business School. Hennes avhandling är en kritisk granskning av forskningstexter om kvinnors företagande ur ett genusteoretiskt perspektiv. Avhandlingen är dubbelt prisbelönt.