• God och jämlik vård även för äldre döva

  Föreläsningsserien JU LIVE belyser aktuell forskning vid Jönköping University (JU). Den 21 mars var det åter dags, den här gången med Yashar Mahmud, postdoktor vid Hälsohögskolan vid JU som tillsammans med Åsa Gustavsson, projektledare på Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas förbund, berättade om ett unikt projekt som förbättrar omsorgen för äldre döva.
 • Christina Petersson - ny föreståndare för Jönköping Academy

  Sofi Fristedt lämnar nu över stafettpinnen till Christina Petersson som blir ny föreståndare för forskningsmiljön Jönköping Academy for Improvement of Heath of Welfare på Hälsohögskolan.
 • JA på JU Live

  Populärvetenskaplig föreläsning om Mobilt vårdteam för äldre döva - Välkommen till Högskolebiblioteket 21 mars kl. 16.00-17.00.
 • Hur klickar vi med vården?

  Allt fler människor i olika åldrar och med olika bakgrunder är positiva till digitala vårdtjänster och använder dem mer än tidigare.
 • Vårdförbättringar i fokus

  Den 29 februari arrangerade JA Improvement Science Day med fokus på kvalitetsförbättring, ledarskap, samskapande och patientsäkerhet inom hälsa och välfärd. Dagen hölls på Hälsohögskolan vid Jönköping University.
 • Hur kan klimatpåverkan minska inom hälsa och välfärdssektorn?

  Den femte största utsläppskällan i världen kommer från hälso- och sjukvård. För att diskutera den stora utmaningen hölls den 28 februari en inspirationsdag vid Jönköping University (JU) kring omställningen inom hälsa och välfärd för att både minska klimatpåverkan och anpassa verksamheterna till det ändrade klimatet.


Foto: Johan Werner Avby