• Verksamhetsnära förbättringsarbeten i professionsutbildningar

  Region Jönköpings län arrangerar varje år en konferens för att dela erfarenheter och kunskap inom hälso- och sjukvård samt omsorg, kallad Utvecklingskraft. Årets konferens ägde rum 24-25 maj och samlade personer från hela Sverige som arbetar inom vård, omsorg och tandvård.
 • NSQH - deadline för abstract framflyttat

  Deadline för abstract är nu framflyttat till 2 maj.
 • Kvinnokliniken 75 år

  Vecka 16 firar kvinnokliniken Jönköping 75 år genom att bjuda in till intressanta föreläsningar inom ett spännande ämnesområde. Alla är välkomna!
 • Utbildning för förbättringsledare

  För att möta morgondagens komplexa utmaningar inom hälsa och välfärd behöver ständiga förbättringar och förändringsledarskap stå i fokus. Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd bidrar till att ge studenterna de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens hälsa och välfärdsverksamheter.
 • Riktade hälsosamtal ur ett socioekonomiskt perspektiv

  Fredagen den 5 april disputerade Lisbeth Johansson i ämnet Hälsa och vårdvetenskap på Hälsohögskolan. Titeln på avhandlingen är "To do or not to do? Physical activity in relation to socioeconomic status and health – a salutogenic perspective in the context of targeted health dialogues".


Foto: Johan Werner Avby