Vem jobbar på Educate?

Educates föreståndare är Elisabet Sandblom. Vi kommer från de olika skolorna på JU och har olika bakgrund och kompetenser. Tillsammans arbetar vi mot målet att kunna stödja och hjälpa enskilda lärare eller hela grupper att utvecklas inom det pedagogiska området.

Läs mer om personerna på Educate

Elisabet Sandblom
Agnetha Borell
Anders Adlemo
Carl Johan Odehammar
Darko Pantelic
Markus Hahne
Martin Larsson
Johan Bäcklund
Joakim Staf
Jenny Madsen
Åsa Hansen