PrepAIr Månadsbrev

ETT SAMVERKANSPROJEKT OM “READINESS” FÖR AI TRANSFORMATION

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

Juni 2022

Mer om projektet

Mål
Projektet PrepAIr syftar till att identifiera mekanismer som påverkar organisationers ”readiness” för AI transformation.

Målet för samverkande företag är att nå god insikt om den egna organisationens ”readiness”, att identifiera utvecklingspotentialer i området samt att påbörja AI-transformation.


Forskningsfrågor
1: Vilka känslomässiga reaktioner uppkommer idiskussioner om AI transformation i arbetsprocesser?
2: Vilka maktstrukturer är potentiellt utmanade genomAI transformation?
3: Vilka kompetenser och kunskaper är kritiska iförberedelser för AI transformation?

Nyheter

Johan Simonsson, projektets företagsrepresentant från Husqvarna Group och (tidigare) doktorand vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan har framgångsrikt försvarat sin doktorsavhandling med titeln Towards Digital Product-Service Platforms in Manufacturing Firms. Skanna QR-koden för att läsa den!

QR-Code Thesis Johan Simonsson

Tillbakablick maj

  • Siemens Energy stod som värdar för projektets tredje workshop i sina vackra lokaler i Finspång 19e-20e maj (bild nedan: deltagare på trappan till slottet). En av workshopens key takeaways var att de organisatoriska aspekterna verkar vara (minst) lika viktiga som de tekniska för en framgångsrik AI-transformation. Vidare hölls en kritisk diskussion om implikationerna för användningen av koncepten ”AI” och ”transformation”.
  • En färdig artikel gemensamt skriven av några företagsrepresentanter och forskare är inskickad och kommer att presenteras på EurOMA-konferensen i Berlin.
  • En enkät om AI-readiness är ute för testning hos ett externt företag.
Group of people standing on stairs

Framöver

  • Forskarteamet och fyra före detta mastersstudenter deltar i EURAM-konferensen i Zürich i juni, och ska där presentera tre artiklar relaterade till projektet.
  • Projektets styrgrupp planerar att träffas för att bestämma nästa steg och tema i projektet.
  • Forskarteamet kommer att påbörja arbetet med att utveckla en dynamisk modell över hur de olika aspekterna av AI-transformation hör ihop. Modellen kommer senare vidareutvecklas i samarbete med företagen som ett resultat av forskningsprojektet.

Forskare

Kontakt

PrepAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2023-12-11