student

Regler och villkor

Nedan följer de regler som gäller för JU-kortet och som du är skyldig att känna till. Reglerna är desamma oavsett om du är student eller personal.

 • Kortet är ditt personliga identitetskort vid JU under giltighetstiden.
 • Kortet är din “nyckel" till högskolans lokaler och ska hanteras som en sådan.
 • Kortet och din kod får inte förvaras tillsammans.
 • Kortet är personligt och får inte lånas ut.
 • Släpp aldrig in någon obehörig med hjälp av ditt kort.
 • Förlust av kort ska anmälas omgående.
 • Fotografiet får användas i högskolans interna IT-system.
 • Du ska kunna visa JU-kortet för väktare eller annan av högskolan utsedd personal.
 • Du förbinder dig att följa Högskolebibliotekets låneregler
 • Vid regelbrott eller missbruk kan kortet omhändertas av väktare eller annan av högskolan utsedd personal för vidare utredning.
 • Lagbrott leder till polisanmälan.

Fotostationer på campus