student

Jönköping International Business School

Som studievägledare är vi din samtalspartner när du behöver diskutera tankar och idéer kring studier, yrke och karriär. Med vägledarsamtal vill vi hjälpa till att medvetandegöra dig om vilken kompetens, intressen och värderingar du har så att du därigenom kan fatta välgrundade beslut som rör utbildningen och din framtid. Vi arbetar också med uppföljning av studieprestationer.

Ta en tidig kontakt med din studievägledare om du får bekymmer med att följa programplanen.

Boka tid

För att kunna erbjuda dig ett så givande samtal som möjligt vill vi att du bokar ett möte via e-post. Studievägledarna sitter i K-huset och du har inte möjlighet att besöka dem utan en bokad tid då det är låst in till de olika våningarna.

Enklare frågor kan du därför fördelaktigast skicka via mail.

Studievägledning och studieplanering för:

 • Civilekonomprogrammet
 • International Management
 • Sustainable Enterprise Development
 • Applied Economics and Data Analysis (Master)
 • Strategic Entrepreneurship (Master)
 • Global Management (Master)
 • Fristående kurser

Studievägledning och studieplanering för:

 • Marketing Management
 • International Economics
 • International Logistics and Supply Chain Management (Master)
 • Digital Business (Master)

Studievägledning och studieplanering för:

 • International Marketing (Magister)
 • Engineering Management (Magister)
 • International Financial Analysis (Magister)