student

YH-utbildning, pedagogiskt stöd

Som student vid YH-utbildning är du berättigad till pedagogiskt stöd i studiesituationen.

För anpassning i studiesituationen vänligen kontakta utbildningsledaren för ditt program.