student
Sidan uppdaterad 2019-11-13

Hälsohögskolan

Som studievägledare är vi din samtalspartner när du behöver diskutera tankar och idéer kring studier, yrke och karriär. Med vägledarsamtal vill vi hjälpa till att medvetandegöra dig om vilken kompetens, intressen och värderingar du har så att du därigenom kan fatta välgrundade beslut som rör utbildningen och din framtid. Vi arbetar också med uppföljning av studieprestationer.

Kontakta Helena för frågor om

  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Socionomprogrammet
  • Fristående kurser
  • Magisterprogram vid Hälsohögskolan

Kontakta Anders för frågor om

Arbetsterapeutprogrammet

Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi

Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin

Prosthetics and Orthetics

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Tandhygienistprogrammet

Fristående kurser

Magisterprogram vid Hälsohögskolan

Boka tid

För att kunna erbjuda dig ett så givande samtal som möjligt vill vi att du bokar ett möte via e-post. Studievägledarna sitter i K-huset och du har inte möjlighet att besöka dem utan en bokad tid då det är låst in till de olika våningarna.

Enklare frågor kan du därför fördelaktigast skicka via mail. 

Cookieinställningar