student

Använda JU-kortet

JU-kortet är ett kort som används till flera olika funktioner:

Styrker din status som student på JU

Ett giltigt JU-kort bekräftar att du har tillgång till högskolans lokaler, funktioner och tjänster.

Passerkort

JU-kortet ger dig tillträde till de lokaler du har behörighet att visats i. Behörighet styrs av de studier du bedriver eller av vilket bolag du är anställd på. Finns det skäl att ändra din behörighet kontakta i första hand programansvarig.


Lånekort på Högskolebiblioteket

JU-kortet fungerar automatiskt som lånekort på Högskolebiblioteket. När du ska låna identifierar du dig vid utlåningsautomaterna med hjälp av JU-kortet.


Utskrift och kopiering

För att  identifiera dig på ett enkelt sätt vid skrivaren/kopiatorn använder du JU-kortet. Du blir igenkänd av systemet och kommer åt dina utskrifter och dina pengar (gäller endast studenter). Mer information om utskrifter hittar du här.


Fotostationer på campus