student

Att jobba som anteckningsstöd

Anteckningsstöd är ett värdefullt stöd för en student som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att föra egna anteckningar vid föreläsningar och innebär att du delar med dig av dina egna föreläsningsanteckningar till en eller flera klasskamrater.

Anteckningsstödet är ett arvoderat förtroendeuppdrag för vilken man kan få en lite ekonomisk kompensation. Den som antecknar åt andra delar sina egna anteckningar som man ändå skulle ha skrivit.

Det finns inga regler och riktlinjer kring hur anteckningarna ska se ut eller hur de ska vara skrivna. Förhoppningen är att anteckningarna är tydliga, överskådliga och lätta att följa. Det är viktigt att få med information som föreläsaren ger som inte finns med i åhörarkopian. I uppdraget kan ingå att vid behov förklara anteckningarna för den som får dem.

Uppdraget sträcker sig så länge du är överens med din klasskamrat och kan avbrytas av bägge parter när som helst under studietiden.

Du som anteckningsstöd har inget ansvar för studentens studier eller studieresultat, det är studentens eget ansvar att göra föreläsningsanteckningarna till användbart studiematerial.

Det är efterarbetet, d.v.s. bearbetningen av anteckningarna innan du skickar iväg dem, som du får betalt för, inte själva skrivandet. Arvodet för anteckningsstöd är 105 kr/h och du får betalt för 2 timmars arbete/vecka, oavsett antal föreläsningar.

Om du delar dina anteckningar till flera klasskamrater, gäller följande beträffande ersättning:

  • Om man antecknar till 1 student kan man redovisa maximalt 10 timmar/månad
  • Om man antecknar till 2 studenter då kan man redovisa maximalt 14 timmar/månad
  • Om man antecknar till 3 eller fler studenter kan man redovisa maximalt 18 timmar/månad.
Cookieinställningar