student

Vilrum

Studenthälsan har ett vilrum som är öppet så länge personal finns på plats.

Vilrum finner du i följande salar:

Högskolan för lärande och kommunikation - HA412
Hälsohögskolan - GA225

Vilrummen är öppen för dig som är student men du måste fråga personalen på din respektive fackhögskola först så att de kan släppa in dig i rummet.