student

Vilrum

På Studenthälsan finns det ett vilrum som du kan använda.

Vilrummet är öppet för dig som är student men du måste fråga personalen först så att de kan släppa in dig i rummet.

I övrigt finns följande vilrum på Högskolan:

Vilrum finner du på varje fackhögskola i följande salar:

Högskolan för lärande och kommunikation - HA412, HD234
Jönköping International Business School - B5212, B6003
Hälsohögskolan - G218

Tekniska Högskolan - E4204