student

Vilrum

Det finns vilrum i alla byggnader på Campus. För tillgång till vilrummet kontakta samordnaren.

Här följer en förteckning:

  • Hälsohögskolan i Ga 225,
  • Högskolan för lärande och kommunikation Hd 234 samt Hd 412,
  • International Business School i B5012 samt B 6003,
  • Jönköpings Tekniska högskola i E 4204, Hus K i K 2081 samt K 2083 och Högskolebiblioteket i C 1036.