student

Tips för att må bättre

Personer på stenar vid vatten

Vi på Studenthälsan vill hjälpa dig att må bättre!

Studenttiden är en period i livet som innebär utveckling och förändring på flera sätt. Det kan handla om studierna, det kommande yrkesvalet, gamla vänner som skiljs åt och nya som strålar samman, den ekonomiska situationen eller en ny miljö att komma in i.

Du som studerar på högskola eller universitet befinner dig i allmänhet i en känslig period av livet. Förenklat kan vi ta upp tre större problemområden eller livskriser som ofta identifieras under studieperioden.

Flytta

För det första flyttar flertalet studenter hemifrån, i många fall för första gången i sitt liv, hamnar i en ny miljö med eget ansvar för ekonomi och boende. Detta innebär att du befinner dig i en ny och speciell fas av livet där mycket av det gamla och invanda inte längre stämmer. Kanske hör du till de studenter som pendlar eller som också redan har en familj. Då kan stress och en känsla av otillräcklighet vara problem.

Val

För det andra är du i en valsituation. Är studievalet det rätta eller går det att ändra sig trots att du har börjat studera? Varför går studierna inte som du önskar?

Livspartner

För det tredje kanske du vill hitta en livspartner. En ny vänkrets ska också byggas upp på den nya orten.

Dessa dilemman kan ibland leda till att du känner av identitetsproblem eller går in i en stor ensamhet. Problem är inte ovanliga för unga personer i allmänhet, men det speciella med studentmiljön är att ingen kan gå in i ditt ställe vid exempelvis tentamenstillfället. Studenthälsan är en organisation med förmågan att snabbt agera för att hjälpa dig att göra dig själv rättvisa under studenttiden.

Det är viktigt att se att förändringar kan leda till utveckling och man ska därför inte alltid problematisera saker för mycket.

Se högskoletiden som en lärorik tid i livet på alla plan för dig som människa. Ta tillfället att träna dig på problemlösning, en god stresshantering och en sund livsstil. Reflektera över hur du med goda strategier vill leva livet!