student

Pågående utredning - villkorat stöd

Om du är under en pågående utredning för exempelvis kognitiva svårigheter, har du möjlighet att få ett så kallat villkorat stöd.

Tiden från remiss till utredning, och för utredning och slutbedömning, kan ofta vara lång. Därför är praxis att om du kan styrka att du är under utredning, kan bli erbjuden villkorat stöd (pre-stöd). Praxis för villkorat stöd är en kortare beslutsperiod på cirka 1-2 terminer.