student

Våga tala inför andra

JU_Studenthälsan_webb_träd

Bild: Unsplash

För att bli av med sin talängslan och bli en duktig talare behövs träning och åter träning. Ibland kan också personlig handledning vara till mycket stor hjälp för att ta sig igenom hindret.

Nedan finner du allmänna tips på förberedelser samt vad som är bra att tänka på under själva framförandet. Förhoppningen är att det kan vara en hjälp på vägen för dig som tycker det är jobbigt att tala inför andra.

Tips på förberedelser

Prata

Våga prata med människor i olika sammanhang när du får chansen. Säg vad du tycker bland dina kompisar och våga inleda en konversation med någon du inte känner.

Tid och rum

Ta reda på var du ska hålla ditt föredrag. Det kan vara en bra idé att gå dit en gång innan för att försäkra dig om vilka tekniska hjälpmedel som du har att förfoga över. På detta sätt kan du undvika en del jobbiga överraskningar. Var också säker på att du vet vilken tid du ska börja och hur länge du förväntas tala.

Förbered

En bra taktik är att börja med förberedelserna lång tid i förväg. Börja fundera över huvuddragen i din presentation. När du sedan på allvar börjar förbereda din presentation kommer du märka att du faktiskt redan har kommit en bit på vägen.

Mål

Sätt upp mål för din presentation som är tydliga, enkla och mätbara. Målen kommer att fungera som en sporre för dig.

Intryck

Det första intrycket har betydelse. Försök att precis i början av din presentation få åhörarna fokuserade på det budskap som du vill förmedla snarare än på din egen framställning.

Hemmastadd

En god idé är att komma till lokalen en stund före presentationen. Du kan då i lugn och ro få igång de hjälpmedel du ska använda dig av och kanske möblera om lokalen. När sedan åhörarna kommer kan du i lugn och ro ägna dig åt det viktiga, själva presentationen.

Under framförandet

Till en början känns det ofta pirrigt att inta scenen. För att fånga publikens uppmärksamhet kan du antingen ställa dig rakryggad framför publiken utan att säga något på några sekunder och invänta åhörarnas tystnad eller så kan du höja tonläget för att få publiken uppmärksammad. Ett tredje alternativ är att visa första sidan av ditt bildmaterial som fångar publikens blickar.

När du sedan är igång, tänk på att tala högt och tydligt så att alla hör. Ibland krävs en mikrofon för att ljudet ska nå fram till alla. Undvik att be om ursäkt för småsaker och klanka inte ner på dig själv. Överdriv inte med ditt bildmaterial, vad gäller mängd och innehåll, var hellre sparsmakad. Det är en fördel om din presentation är variationsrik så att åhörarna inte tröttnar samt att du vid längre anföranden lägger in en paus. Slutligen, håll tiden och sätt punkt på ditt lyckade framförande!

Vill du veta mer?

Varje termin erbjuder Studenthälsan en Våga tala-kurs.