Material och tillverkning

Produkter tenderar att bli mer komplexa med högre krav på prestanda, energiförbrukning, miljöbelastning och kostnader. Gjutning är den mest använda metoden för att tillverka komponenter som erbjuder en enorm frihet när det gäller att utveckla innovativa, kunskapsintensiva och hållbara lösningar för ökad industriell konkurrenskraft.

Helfart, 60 hp (1 år)

Anmälningskod: HJ-MS144

Halvfart, 60 hp (2 år)

Anmälningskod: HJ-MS145

Prestandan hos produkter och främst komponenter är en funktion av bl a design och riktiga och noggranna val av material och tillverkningsprocesser. Detta flexibla program är tvärvetenskapligt och omfattar aspekter som:

  • stelning av gjutna metaller, gjutna metallers processer, värmebehandling, defekt och haverianalys
  • sambandet mellan formfyllnad, stelning av metaller, defektbildning och prestanda av gjutgods
  • prediktiva verktyg för att simulera det komplexa förhållandet mellan gjuten metall och processer som gör det möjligt för ingenjören att ytterligare optimera gjutna komponenter utan att kompromissa med prestandan.

Utbildningen

Kurserna ges mestadels webbaserat via till exempel videoföreläsningar, diskussionsforum och e-möten. Kursträffar för laborativa moment kan förekomma 1-2 gånger per kurs.

Utbildningen kan läsas på antingen hel- eller halvfart vilket möjliggör för yrkesverksamma att kombinera yrkesliv med studier och studenter direkt från grundutbildning att få en spetsutbildning med stark koppling till näringslivet.

Internationellt perspektiv

Undervisningen sker på engelska eftersom vi vänder oss till såväl svenska som internationella studenter. Föreläsare och experter från våra internationella samarbetspartner är också ett viktigt inslag.

Stark koppling till näringslivet

Utbildningen är utvecklad i samverkan mellan Tekniska Högskolan i Jönköping, Svenska gjuteriföreningen, Swerea SWECAST och en samlad gjuteribransch. Industrin medverkar i utbildningen med föreläsare, expertkunskaper, studiebesök, relevanta projekt och frågeställningar. Via utbildningen möjliggörs kontakter med partnerföretag vilket underlättar koppling mellan teori med aktuell yrkespraktik. I kurserna erbjuds möjlighet att arbeta med problemställningar/utmaningar från sin egen yrkespraktik kopplat till aktuella teman i kurserna. Blandningen av yrkesverksamma studenter och studenter från grundutbildningen möjliggör både nätverkande och koppling mellan teori och praktik under hela utbildningen.

Efter utbildningen

Programmet kvalificerar dig för tjänster inom produktutveckling, på inköps- och kvalitetsavdelningar vid gjuterier och slutanvändare av gjutna komponenter och det möjliggör för en forskarkarriär vid institut och/eller universitet.

Ytterligare information

Röster om programmet

Läs merLäs mindre

Tomas Liljenfors, vd, Bryne AB

- Två av våra fem anställda går utbildningen och vi är jättenöjda. För oss som ett mindre företag som utvecklar produkter är det här verkligen vår framtid. Man får utmärkt teoretisk kunskap med sig, man får massvis med nya kollegor och viktiga kontakter för framtiden. Och viktigast är att man får nätverket ...


Läs hela intervjun

Tomas Medin, Gjuterichef, Volvo Powertrain

- Det är ett utmärkt sätt att komma vidare i sitt yrkesliv att läsa denna utbildning. Att kunna utvecklas själv men också att få nya arbetsuppgifter. Vi har en av våra medarbetare som gått utbildningen, och han sprider sin kunskap vidare. Det lyfter hela organisationen. ...


Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studieform: Program via nätet
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Behörighet:
Teknologie kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng inom Material och tillverkning, Maskinteknik, Kemiteknik, Teknisk fysik eller motsvarande. För yrkesexamen inom Kemiteknik och Teknisk fysik ska relevanta kurser inom Materialteknik, Tillverkningsteknik, Termodynamik och Hållfasthetslära ingå. För Kemiteknik ska även relevanta kurser i fysik finnas. Dessutom krävs 21 högskolepoäng i Matematik samt kunskaper i Engelska 6 eller Engelska B.
Examen:
Teknologie magisterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Material och tillverkning

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Helfartsstudier, 60 hp under 1 år

Termin 1

Component Casting 6 hp
Microstructural Engineering
6 hp
Melting and Casting of Ferrous Alloys
3 hp
Analysis of Casting Defects
3 hp
Moulding Materials in Foundry Technology
3 hp
Environmental Impact Assessment of Castings
3 hp
Modelling and Simulation of Casting 
6 hp

Termin 2

Material Testing and Characterisation 6 hp
Failure Analysis
6 hp
Cast Design and Calculation 3 hp
Final Project Work in Product Development
15 hp

Urval, helfart:
Examen om minst 180 hp. Rangordning sker efter antal avklarade poäng. Gränsen för tillgodoräknande poäng går vid 225. 150-179 hp. Rangordning sker efter antal avklarade poäng.

Halvfartsstudier, 60 hp under 2 år

Termin 1

Component Casting 6 hp
Melting and Casting of Ferrous Alloys
3 hp
Moulding Materials in Foundry Technology
3 hp
Environmental Impact Assessment of Castings
3 hp

Termin 2

Material Testing and Characterisation 6 hp
Failure Analysis
6 hp
Cast Design and Calculation
3 hp

Termin 3

Microstructural Engineering 6 hp
Analysis of Casting Defects
3 hp
Moulding Materials in Foundry Technology
3 hp

Termin 4

Final Project Work in Product Development 15 hp

Urval, halvfart:
Examen om minst 180 hp. Rangordning sker efter antal år av kvalificerad, relevant yrkeslivserfarenhet rangordnas enligt följande poängsystem:

10 år eller mer, 7 poäng
7 till 9 år, 5 poäng
3 till 6 år, 3 poäng
1 till 2 år, 1 poäng
Mindre än 1 år, 0 poäng

Fristående kurser

I mån av plats kan kurserna ges som fristående kurser.
Mer information om detta ges efter att ansökningstiden för programmet gått ut. Läs mer på www.ju.se/gjutmagister

Detta program ges även på halvfart med Anmälningskod: HS-MS145
Under fliken "Fakta" hittar du information om programmet gällande helfartsstudier. Vill du hellre läsa programmet på halvfart under två års tid? Behörigheten är densamma, men kurser och urval skiljer sig. Ingående kurser för hel- respektive halvfart, se fliken "Kurser".

Följande urval gäller för halvfartsstudier:
Examen om minst 180 hp. Rangordning sker efter antal år av kvalificerad, relevant yrkeslivserfarenhet enligt följande poängsystem:

10 år eller mer: 7 poäng
7 till 9 år: 5 poäng
3 till 6 år: 3 poäng
1 till 2 år: 1 poäng
Mindre än 1 år: 0 poäng

Ange din e-postadress:

Texten granskad / uppdaterad 2017-11-06

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2016-09-26
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information