Samverkan med våra studenter kan vara ett sätt att utveckla ditt företag eller din verksamhet samtidigt som studenterna får möjlighet att praktisera sina kunskaper.

Annonsera till våra studenter

Har du erbjudanden om jobb, extrajobb, sommarjobb, traineeprogram, praktik, examensarbete eller projektarbete? Då kan du annonsera till våra studenter här.

Studenterna kan bidra med fräscha idéer till din verksamhet och du får chans att marknadsföra dig som potentiell arbetsgivare för dem. Behöver ni hjälp med ett projekt eller en analys?  Via Jönköping University kan du få tillgång till studenter med rätt kompetens.

Det finns många olika sätt att samarbeta med våra studenter. Nedan presenteras några exempel, och du hittar mer information i menyn till höger.

Om du har erbjudanden om till exempel jobb, sommarjobb, praktik eller examensarbete, som riktar sig till våra studenter, kan du lägga upp annonser på Jobbportalen. Vill du erbjuda internship (kvalificerad praktik) för JIBS-studenter kan du även annonsera på Internship by JIBS.Läs mer om internships här.

Bli partnerföretag

Alla programstudenter på Tekniska Högskolan är knutna till ett partnerföretag, som kan erbjuda praktik eller projektarbeten. På JIBS finns olika möjligheter att samarbeta, exempelvis genom att bidra med projektuppgifter inom kurser. Läs mer om detta här.

Ta emot en student

För studenter vid Högskolan för lärande och kommunikation och Hälsohögskolan ingår praktik genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och på Tekniska Högskolan har studenterna näringslivsförlagda kurser (NFK). På Jönköping International Business School finns möjlighet till praktik som ett alternativ till utlandsstudier, och på vissa masterprogram.

Lärarutbildningen samarbetar med över 1000 skolor och förskolor. Hälsohögskolan samarbetar med cirka 360 avdelningar och institutioner inom kommuner och landsting.

Examensarbeten

Examensarbetet är det projekt som utförs sist i utbildningen och ska visa studentens förmåga att kunna tillämpa och fördjupa kunskaper, identifiera och analysera problem, föreslå lösningar och till sist kunna kommunicera arbetets genomförande och resultat med omvärlden. En del studenter skriver examensarbete i samarbete med företag.

Särskilda kurser

På en del kurser samarbetar studenterna extra nära ett företag. Jönköping International Business School har till exempel kursen Applied International Marketing där studenter i samarbete med ett partnerföretag tar fram en exportstrategi för en internationell marknad. Läs mer här.

Career center

Career Center erbjuder möten i olika former mellan arbetsgivare och studenter från samtliga fackhögskolor vid Jönköping University. Som nämns ovan, så har du som arbetsgivare möjlighet att annonsera om olika erbjudanden riktade mot våra studenter på Career Centers Jobbportalen.

Pathway International Sports

Pathway for International Sports är ett helt nytt initiativ och en unik möjlighet till samverkan med Jönköping University inom sport och e-sport. Som enda lärosäte i Sverige erbjuder vi internationella studenter som vill fortsätta bygga en karriär inom sport och e-sport en väg till svensk högskoleutbildning på grund och mastersnivå. Som elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) öppnar vi möjligheten för studenter att fortsätta praktisera sin sport samtidigt som vi hjälper dem att bygga en parallell akademisk karriär. Programmet innehåller så kallade placeringskurser, en typ av praktik eller internship där studenter ges möjlighet att utvecklas på plats i en klubb, förening, organisation, eventgrupp eller ett företag.

Vill ni vara med och leda, utveckla och skapa en del av studenternas utbildning? Vi letar efter partnerskap och praktikplatser där ni erbjuds samarbete med en internationell student som praktiserar sport eller e-sport på elitnivå. Er insats är tid för handledning, och er vinst är ett fantastiskt utbyte av kunskap, erfarenhet och coachning samt stöd i organisationsutveckling.

Läs mer om hur ni kan samarbeta med Jönköping University Enterprise (engelska).