Samarbeten med näringsliv och samhälle är en viktig del av Jönköping Universitys verksamhet.

Jönköping University samarbetar internationellt, nationellt, regionalt och lokalt, genom studentprojekt, forskningssamarbete, riktade utbildningar eller medverkan i nätverk.

En av våra största samarbetspartners är Science Park Jönköping, som ger studenter och personal vid Jönköping University möjlighet att gå vidare med sina idéer och starta företag.

Jönköping University ingår i flera samverkansprojekt för att stärka strategisk samverkan mellan högskolor, universitet och omvärlden.