Här hittar du kommande och tidigare framlagda disputationer och licentiatseminarier vid Jönköping University.

Kommande disputationer 2021

10 september 2021, Högskolan för lärande och kommunikation
Lars Almén: One-school-for-all As Practice – A Nexus Analysis of Everyday Digitalization Practices

23 september, 2021, Jönköping International Business School
Sumaya Hashim: Women Entrepreneurship: Masculinity, Legitimacy and Well-being.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

30 september, 2021, Jönköping International Business School
Shanyun Sam Lu : Managing contexts for innovation and renewal: Strategies of incumbent firms in traditional manufacturing industries.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredag 29 oktober, 2021, Tekniska Högskolan
Johan Jansson: Multiscale Constitutive Modeling of Heterogeneous Engineering Materials

19 november 2021, Hälsohögskolan
Eline Wu: Enhanced external counterpulsation treatment in patients with refractory angina pectoris with emphasis on physical capacity, health-related quality of life and safety - An explorative and interventional study

Kommande licentiatseminarier 2021

Framlagda disputationer 2021

25 februari 2021, Tekniska Högskolan i Jönköping
Tim Heikkinen: Extended Product Models Supporting Multidisciplinary Design Automation

Framlagda licentiatseminarier 2021

4 februari 2021, Tekniska Högskolan i Jönköping
Salil Sainis: The Influence of Al Alloy Microstructure on Conversion Coating Formationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16 april 2021, Tekniska Högskolan i Jönköping
Toni Bogdanoff: The Influence of Microstructure on the Crack Initiation and Propagation in Al-Si Casting Alloys

4 juni 2021, Tekniska Högskolan i Jönköping
Live Mölmen: Materials Reliability in PEM Fuel Cells

18 juni, 2021, Högskolan för lärande och kommunikation.
Henrik Hansson: Variationsteorin i praktiken. Vad en lärandeteori kan bidra med till lärares undervisning.

Text