Här hittar du kommande och tidigare framlagda disputationer och licentiatseminarier vid Jönköping University.

Kommande disputationer 2023

16 juni 2023, Tekniska Högskolan
Live Mölmen: Durability Evaluation of PEM Fuel Cell Components

18 augusti 2023, Tekniska Högskolan
Kristina Sollander: Unplanned Managerial Work: A Driver for Knowledge Creation and Innovation Capabilities in Manufacturing SMEs

Kommande licentiatseminarier 2023

Framlagda disputationer 2023

Framlagda licentiatseminarier 2023

27 januari, 2023, Högskolan för lärande och kommunikation
Git Blomberg: Förskolans utbildning utifrån barns rätt till stöd

21 mars 2023, Tekniska Högskolan
Daniel Hussmo: Exploring Boundary Objects Between Product Development and Production