Här hittar du kommande och tidigare framlagda disputationer och licentiatseminarier vid Jönköping University.

Kommande disputationer 2023

8 december 2023, Tekniska Högskolan
Qing Zhang: Mechanical Properties of Semi-Solid Al Casting: Role of Stirring

8 december 2023, Hälsohögskolan (disputation sker på Qulturum)

Malin Holmqvist: Together towards safer medication treatment for older persons Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommande licentiatseminarier 2023

Framlagda disputationer 2023

17 mars 2023, Tekniska Högskolan
Shamnath Thajudeen: A Product Platform Approach to Support the Design Phase of Industrialised House Building - A Framework Conceptualization when Using Mixed Production Strategies

16 juni 2023, Tekniska Högskolan
Live Mölmen: Durability Evaluation of PEM Fuel Cell Components

17 november 2023, Högskolan för lärande och kommunikation
Frida Åström: Everyday life in preschool – Swedish and international approaches

24 november 2023, Högskolan för lärande och kommunikation
Andrea Ritosa: Measurement of child engagement in early childhood education and care

Framlagda licentiatseminarier 2023

27 januari, 2023, Högskolan för lärande och kommunikation
Git Blomberg: Förskolans utbildning utifrån barns rätt till stöd

21 mars 2023, Tekniska Högskolan
Daniel Hussmo: Exploring Boundary Objects Between Product Development and Production

18 augusti 2023, Högskolan för lärande och kommunikation
Mari Ylenfors: Ett integrerat perspektiv på litteracitetsundervisning för flerspråkiga elever

15 september 2023, Högskolan för lärande och kommunikation
Heléne Hugo: Historiska resonemang på mellanstadiet. En designbaserad studie för att utveckla undervisningen

20 oktober 2023, Tekniska Högskolan
Martin Seif: Analytics for Supply Chain Resilience: Exploring Paths and Obstacles