Här hittar du kommande och tidigare framlagda disputationer och licentiatseminarier vid Jönköping University.

Kommande disputationer 2023

Kommande licentiatseminarier 2023

21 mars 2023, Tekniska Högskolan
Daniel Hussmo: Exploring Boundary Objects Between Product Development and Production

14 april 2023, Tekniska Högskolan
Simon Boldt: Supporting Long-Term Production Development - Towards Production Platforms

Framlagda disputationer 2023

Framlagda licentiatseminarier 2023

27 januari, 2023, Högskolan för lärande och kommunikation
Git Blomberg: Förskolans utbildning utifrån barns rätt till stöd