Forskning

Fokusering och specialisering är en del i Jönköping Universitys verksamhet och strategiska utveckling. Forskning och forskarutbildning bedrivs vid de fyra fackhögskolorna som var och en fokuserar på utvalda områden.

Är du journalist och vill få kontakt med en forskare? Har du en fråga eller vill du få hjälp med bakgrundsinformation i ett visst ämne? Hitta din expert här.

Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. I Sverige kallas dagen för ForskarFredag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SPARK är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktutveckling. Läs om SPARK på ju.se/sparköppnas i nytt fönster.

Nyheter

Exempel på forskningsinriktningar

Media, Management and Transformation Centre (MMTC)öppnas i nytt fönster

Forskning med fokus på förändringar i mediemarknadens strukturer samt omvandling och omstrukturering av mediebranschen.

SPARKöppnas i nytt fönster

En forsknings- och utbildningsmiljö som bidrar till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.

CHILD

Children, Health, Intervention, Learning och Development är nyckelorden för denna nationellt ledande och internationellt erkända forskning kring barn i behov av särskilt stöd. 

Aging Research Network - Jönköping (ARN-J)

Avancerad tvärvetenskaplig forskning och utbildning kring äldre och åldrande med närhet till praktisk verksamhet.

Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO)öppnas i nytt fönster

Forskning om familjeföretagande och ägande. Centret är rankat som bäst i Europa inom familjeföretagsforskning.

Encelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande som - på uppdrag av regeringen - har ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande i partnerskap och nätverk. 

Material och tillverkning

Forskning inriktad på materialegenskaper och tillverkningsprocesser för gjutna material, baserad på experiment i både laboratorium och industrin.

Praktiknära utbildningsforskning

Utvecklar kunskap av hög vetenskaplig kvalitet med bäring på skolans, förskolans och fritidshemmets praktiker.

Forskning