Om oss

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning har Jönköping University ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.

Jönköping University har ca 12 600 studenter, varav ca 2 300 är internationella. Lärosätet har ca 740 anställda och samarbetar med ca 350 internationella partneruniversitet och ca 800 partnerföretag samt 1 000 partnerskolor inom lärarutbildningen.

Lärosätet är ett av de främsta inom internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter.

Stiftelsehögskola

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Lärosätet är organiserad som en icke-vinstdrivande koncern med Stiftelsen Högskolan i Jönköping som moderorganisation och sex helägda dotterbolag: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan, Högskoleservice och Jönköping University Enterprise.

Villkoren för statligt finansierad högre utbildning och forskning regleras genom ett långsiktigt ramavtal med svenska staten och genom årliga avtal om utbildnings- och forskningsuppdrag. Därutöver bedriver lärosätet uppdragsutbildning och uppdragsforskning. 

Varifrån kommer våra inresande studenter?

Utbildning och forskning

Jönköping University erbjuder ca 80 program/inriktningar på grund- och avancerad nivå och förbereder studenter för att verka i ett internationellt sammanhang.

Fokus inom forskning är entreprenörskap, ägande och förnyelse; industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag; bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och välfärd; och lärandet och kommunikationens villkor. 

Jönköping University bedriver även uppdragsutbildning samt ger även förberedande utbildningsprogram för internationella studenter genom Pathway programmes.

Forskarutbildning

Jönköping University har examensrätt för forskarutbildning inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap.

Inom teknik får högskolan utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning. 

Våra fackhögskolor

School of Education and Communication

Högskolan för lärande och kommunikation

School of Health Sciences

Hälsohögskolan

Jönköping International Business School

Jönköping International Business School


School of Engineering

Tekniska Högskolan


350

partneruniversitet

587

utresande studenter

2300

inresande studenter

75

olika länder

Om oss
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information