Högskoleservice främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar för Jönköping University att bedriva en högskoleverksamhet på internationellt hög nivå. Verksamhetsstödet finns till för att studenter ska kunna fokusera på sitt uppdrag att lära och att skolorna inom JU ska fokusera på sitt utbildnings- och forskningsuppdrag.

Högskoleservice mission

Högskoleservice skapar förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan vid Jönköping University

  • Vi ger professionellt stöd och bidrar till kvalitet
  • Vi är proaktiva och driver utveckling
  • Vi är samordnade och arbetar integrerat i verksamheten

Högskoleservice har lärosätets utveckling för ögonen och verksamheten är därför alltid förankrad i Jönköping Universitys mission, vision och strategier.

Högskoledirektör

Eva Gipperth är högskoledirektör på Högskoleservice. Som högskoledirektör ansvarar hon för Jönköping Universitys supporttjänster.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av högskoledirektör, verksamhetsstrateg, avdelningschefer och sekreterare till högskoledirektör. 

Organisationsplan

Högskoleservice organisation är uppdelad i nio avdelningar.

Organisationsskiss Högskoleservice

Klicka på bilden för förstoring