Forskningsinriktningar och -miljöer

Jönköping Universitys fyra fackhögskolor bedriver forskning och forskarutbildning inom ett stort antal utvalda områden. Inom vissa områden bedrivs forskningen i samverkan mellan flera fackhögskolor.

Jönköping University

Hälsohögskolan

Vid Hälsohögskolan bedrivs forskning inom hälsa, vård och socialt arbete med samhällsrelevans och högsta kvalitet.

Jönköping International Business School

Jönköping International Business School fokuserar på entreprenörskap, ägande och näringslivsförnyelse i en genuint internationell verksamhet.

Discipliner

Forskningscenter & institut

Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolans forskning inriktas på industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora tillverkande företag och närliggande tjänsteföretag.