Jönköping Universitys fyra fackhögskolor bedriver forskning och forskarutbildning inom ett stort antal utvalda områden. Inom vissa områden bedrivs forskningen i samverkan mellan flera fackhögskolor.

Jönköping University

Jönköping International Business School

Jönköping International Business School fokuserar på entreprenörskap, ägande och näringslivsförnyelse i en genuint internationell verksamhet.

Forskningscenter & institut

Discipliner

Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolans forskning inriktas på industriell produktframtagning
i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora
tillverkande företag och närliggande tjänsteföretag.