Jönköping Universitys fyra fackhögskolor bedriver forskning och forskarutbildning inom ett stort antal utvalda områden. Inom vissa områden bedrivs forskningen i samverkan mellan flera fackhögskolor.

Jönköping University

Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation fokuserar på lärandet och kommunikationens villkor.

Forskningsmiljöer

Strategiska satsningar

Jönköping International Business School

Jönköping International Business School fokuserar på entreprenörskap, ägande och näringslivsförnyelse i en genuint internationell verksamhet.

Forskningscenter & institut

Discipliner

Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolans forskning inriktas på industriell produktframtagning
i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora
tillverkande företag och närliggande tjänsteföretag.