Grants Office arbetar med att främja ansökningar inom EU-finansiering*, särskilt ramprogrammet för forskning och innovation Horisont Europa.

Grants Office arbetar med att

  • tillhandahålla information om forskningsfinansiering genom seminarier och andra aktiviteter
  • ge råd till forskare för att identifiera lämpliga anslag för deras forskning
  • stötta koordinerandet och skrivandet av framgångsrika ansökningar
  • ge stöd gällande projektbudget, före och efter beviljande av anslag.

Kontakta oss

* För frågor gällande nationella finansiärer, kontakta i första hand forskningskoordinator för respektive fackhögskola.