Publikationer

Varje år publiceras ett stort antal avhandlingar, rapporter och artiklar vid Jönköping University. Genom att söka i databasen DiVa kan du hitta samliga publikationer.

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

I DiVA finns högskolans avhandlingar, uppsatser och rapporter i fulltext. I DiVA redovisas också forskningspublikationer skrivna av högskolans forskare, till exempel artiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferenspublikationer och böcker.

Registrera i DiVA

Som student eller anställd vid Högskolan i Jönköping registrerar du själv din publikation i DiVA.

Sidan uppdaterad 2020-06-29