Tillsammans med näringslivet utvecklar vi ny kunskap och delar kompetens.

Behöver du hjälp av en forskare? Forskning och utveckling är en stor del av Jönköping Universitys verksamhet. Forskningen är organiserad i olika forskningsinriktningar vid de fyra olika fackhögskolorna.

Vi tycker det är viktigt att forskningen sker i nära samarbete med det omgivande samhället. Därför finns det stora möjligheter för dig och din organisation att samarbeta med oss och våra forskare inom olika projekt.

Samarbetet kan till exempel bestå av uppdragsforskning, finansierade doktorander och kompetensutveckling.

Läs mer om våra olika forskningsinriktningar eller kontakta Mats Jackson för mer information.