Mattias Fyhr

Universitetslektor litteraturvetenskap

Avdelning 2 , Högskolan för lärande och kommunikation

Docent


Forskning

Mattias har skrivit doktorsavhandlingen De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (ellerströms 2003) som behandlar den gotiska (eller skräckromantiska) litterära traditionen från 1700-talet till idag. Boken används i undervisning på såväl högskolor och universitet som gymnasieskolor.

2006 publicerade han boken Död men drömmande. H P Lovecraft och den magiska modernismen (ellerströms). Mattias är en av översättarna och förordsförfattarna till boken Anteckningsbok av H P Lovecraft (2009) och har varit medredaktör för böckerna Necronomicon i Sverige (2002) och I nattens korridorer. Artiklar om skräck och mörk fantasy (2004) samt tidskriften Minotauren (2000-2006).

Han har föreläst vid högskolor och universitet som Kungliga konsthögskolan, Lund, Stockholm, Södertörn och Uppsala samt andra institutioner såsom Akademiens nobelbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek samt ett flertal gymnasier såsom Blackebergs.

Hösten 2015 föreläste han vid Northampton university, Richmond the American International University in London, Viktor Rydberg-sällskapet och skrev en peer-review-artikel till Aarhus universitet samt förord till Modernistas nyutgåva av du Mauriers Rebecca.

Övrig tid mellan 2011-2016 har han i huvudsak bedrivit sin litteraturvetenskapliga forskning utanför Jönköping University med anledning av att forskningen är ämnesinriktad snarare än didaktiskt inriktad. Under den tiden har han:

Varit gästlektor 100 % vid Aarhus universitet året 2014, föreläst vid Aarhus' (2014), Bratislavas (2013), Tartus (konferensen "Sagas, Legends and Trolls: The Supernatural from early Modern back to Old Norse Tradition", 2014) och Wiens universitet (2013) samt föreläst för Dramaten (2013) och skrivit en text för en utställning för barn på Hallwylska muséet (2014).

Utanför JU har han även publicerat boken Skitigt vackert mörker. Om Mare Kandre (2012) liksom ett flertal artiklar, som alltså inte är inlagda i DiVa, t ex:

Den onda hjälten. Monstret som outsider i Periferi och centrum. Texter om marginalisering i förmodern tid. Nordic Academic Press 2014.

 ”Varulvar i svensk skönlitteratur”. Efterord i Malört förlags nyutgåva av Ella Odstedts Varulven i svensk folktradition (1943. Skrifter / utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. B, Folkminnen och folkliv). Malört 2012.

 ”Gotik, skräck och mörk fantasy”. Kapitel i Lars Rydquist (red. 2012). Det sköna med skönlitteraturen 2, Svenska akademiens skriftserie, Norstedts.

 Utanför JU publicerar han 2016 en bok om den svenska skräcktraditionen i litteratur, Bårtäcken över jordens likrum. Svensk skräck I. Från medeltiden till mitten av 1800-talet.

Skräcklitteraturen och barnlitteraturen har alltid hört samman. Om detta och annat skriver han i Svensk skräck II. Från mitten av 1800-talet till idag, som publiceras 2017.

Biografi

Mattias, född 1970, läste efter naturvetenskapligt gymnasium litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Studierna kom även att inbegripa idéhistoria och teoretisk filosofi. Han disputerade 2003 vid Stockholms universitet, kom till HLK som lektor i litteraturvetenskap 2008 och blev docent vid Stockholms universitet 2009.

Antologibidrag

Fyhr, M. (2011). "Om natten som om dagen, i ljuset som i mörkret kringsvävar mig din blodbestänkta vålnad". Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet. Stockholm: Makadam More information
Fyhr, M. (2010). Esoterism i Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen. Serie Akademi. Umeå: H:Ström More information
Fyhr, M. (2010). "detta att man än en gång ur en fullkomlig tomhet lyckats skapa nåt. Ja, man blir lite religiös". Hedemora: Gidlund More information
Fyhr, M. (2008). Efterord. Lund: Bakhåll More information
Fyhr, M. (2008). Trygghet i skräcken - H P Lovecraft och hans mytologi. Malmö: Alastor Press More information
Fyhr, M. (2004). Gustav Meyrink och mystikens språk. Saltsjö-Boo: Aleph Bokförlag More information
Fyhr, M. (2004). Vilse i slottet Gormenghast. Saltsjö-Boo: Aleph bokförlag More information
Fyhr, M. (2004). Verklighetens zombie från 1600-talet och framåt. Saltsjö-Boo: Aleph Bokförlag More information
Fyhr, M. (2004). Neil Gaiman. Saltsjö-Boo: Aleph bokförlag More information

Artikel

Fyhr, M. (2011). Mare Kandres monster och verkligheten. Stockholm: Aiolos tidskrift & förlag More information
Fyhr, M. Ellerström, J. (2010). Nycklar till drömmen. : Ariel förlag More information
Fyhr, M. (2007). "Jag är djävulen, min käre Alvare, djävulen...". Malmö: Kulturföreningen Pequod More information
Fyhr, M. (2007). Lovecraft levde i det övernaturliga. : Axess Publishing AB More information
Fyhr, M. (2004). Det skräcksublima och dess artificiella miljöer. Stockholm: More information
Fyhr, M. (2002). Något om Mary Shelleys och Edgar Allan Poes inflytande på skräck och gotik idag. Stockholm: Svenskläraren More information
Fyhr, M. (2001). Den gotiska Alice i Underlandet-traditionen i litteratur, film, musik och dataspel. More information
Fyhr, M. (2001). Att använda en text för egna syften. More information
Fyhr, M. (2000). Den gotiska labyrinten. Saltsjö-Boo: Aleph Bokförlag More information
Fyhr, M. (1999). Gooti element Mare Kandre "Delirias". Tallinn: More information

Avhandling

Fyhr, M. (2009). De mörka labyrinterna. Lund: Ellerström More information

Bok

Fyhr, M. Ellerström, J. (2009). H. P. Lovecraft Anteckningsbok. Element. Lund: Ellerström More information
Fyhr, M. (2006). Död men drömmande. Lund: Ellerström More information

Konferensbidrag

Fyhr, M. (2006). Gotiken från 1700-talet till idag inom litteratur och andra media. More information
Fyhr, M. (2001). Tschandala Compared to some Works by Poe. Stockholm: Almqvist & Wiksell International More information
Fyhr, M. (1999). Gothic Elements in Mare Kandre's Deliria. Interlitteraria. Tartu: Tartu University Press More information

Recension

Fyhr, M. (2007). Vi behöver våra onda sagofigurer. Stockholm: AB Dagens nyheter More information
Fyhr, M. (2007). Ett ovanligt hårt avantgarde. Stockholm: AB Dagens nyheter More information
Fyhr, M. (2007). [Recension av] Bret Easton Ellis "Lunar Park". Stockholm: Nordstedt More information
Fyhr, M. (2006). [Recension av] Carina Rydbergs "Den som vässar vargars tänder". Stockholm: Norstedts More information

Samlingsverk

(2010). Förborgade tecken. Serie akademi. Umeå: H:ström - Text & Kultur More information
(2004). I nattens korridorer. Saltsjö-Boo: Aleph Bokförlag More information