Ulla Runesson Kempe

Professor pedagogik

Avdelning 2 , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie Doktor, Ph.D.


Forskning

Ulla Runessons forskningsintresse är lärprocessen, vad eleven lär sig och hur förutsättningar för lärande skapas. Ulla har varit med att utveckla ett speciellt arrangemang - learning study - där lärare och forskare med utgångspunkt i de lärandes förutsättningar systematiskt och medvetet arbetar tillsammans med att utforma och förbättra lärandemiljön och undervisningen så att elever lär sig.

Ulla har främst studerat lärande och undervisning i matematik och är vetenskaplig ledare for ett av VR finansierat forskningsprojekt "Lärares gemensamma kunskapsproduktion" i samarbete med Högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet. Hon är ledare för forskningsplattformen Lärande och undervisning i matematik vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).

Biografi

Ulla är sedan 2010 professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Ulla är också programkoordinator för den nationella forskarskolan i Learning Study. Sedan 2013 är hon visiting professor vid School of Education University of the Witwatersrand, Johannesburg.

Tidigare har Ulla Runesson varit universitetslektor och docent vid Göteborgs universitet. Hon har lett och deltagit i flera forskningsprojekt bland annat: Det andra steget. En prövning av teoribaserad och deltagardriven undervisningsforskning och hur denna vidmakthålls genom vidareutveckling" 2007-2010. Learner's perspective study.

Ulla är founding member of World association of lesson study (WALS) och medlem i redaktionsrådet för dess officiella journal: International journal of lesson and learning study.

Antologibidrag

Runesson Kempe, U. (2016). Learning study – en ämnesdidaktisk och praktikutvecklande forskningsansats. Lund: Studentlitteratur More information
Marton, F. Runesson, U. (2015). The idea and practice of learning study. Asia-Europe Education Dialogue. London: Routledge More information
Runesson, U. (2012). Learning study ger kollektiv kunskap. Pedagogiska magasinets skriftserie. Stockholm: Lärarförbundets förlag More information
Runesson, U. (2011). Lärares kunskapsarbete – exemplet learning study. Forskning om undervisning och lärande. Stockholm: Stockholm : Stiftelsen SAF i samverkan med Lärarförbundet More information
Runesson, U. (2011). Lärande som förändrat erfarande. Lund: Studentlitteratur More information
Runesson, U. Kullberg, A. Maunula, T. (2011). Sensitivity to student learning. Mathematics teacher education. New York: Springer More information
Runesson, U. Kullberg, A. (2010). Learning from variation. Charlotte, N.C.: Information Age Publishing More information
Runesson, U. (2010). Det andra steget. Vetenskapsrådets rapportserie. Stockholm: Vetenskapsrådet More information
Hansson Scherman, M. Runesson, U. (2009). Som patienten ser det. Lund: Studentlitteratur More information
Runesson, U. (2008). Learning to design for learning. Rotterdam: Sense Publishers More information
Runesson, U. (2006). Vad är möjligt att lära sig?. Lund: Studentlitteratur More information
Liljestrand, J. Runesson, U. (2006). Interaction, organisation, tasks and possibilities for Learning about mathematical  relationships. Rotterdam: Sense Publishers More information
Runesson, U. (2005). Hinsides fænomenografi – fra beskrivelser i erkendelsesmåde till beskrivelse af variation som nødvændige villkor for læring. Århus: Klim More information
Runesson, U. (2004). Kan en tredjedel vara större än en hel?. Stockholm: Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet More information
Runesson, U. Mok, I. (2004). Discernment and the question “what can be learned?”. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates More information
Marton, F. Runesson, U. Tsui, A. (2004). The space of learning. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates More information

Artikel

Kullberg, A. Mårtensson, P. Runesson, U. (2016). What is to be learned? Teachers' collective inquiry into the object of learning. More information
Kullberg, A. Runesson, U. Marton, F. Vikström, A. Nilsson, P. Mårtensson, P. Häggström, J. (2016). Teaching one thing at a time or several things together?. Abingdon: Routledge More information
Runesson, U. (2015). Pedagogical and learning theories and the improvement and development of lesson and learning studies. More information
Kullberg, A. Runesson, U. Mårtensson, P. (2014). Different possibilities to learn from the same task. More information
Runesson, U. (2013). Focusing on the object of learning and what is critical for learning. More information
Kullberg, A. Runesson, U. (2013). Learning about the numerator and denominator in teacher-designed lessons. More information
Runesson, U. Gustafsson, G. (2012). Sharing and developing knowledge products from Learning Study. More information
Runesson, U. (2010). Verstehen, wie Schüler etwas lernen. Das Verständnis der Variationstheorie und Phänomenographie. More information
Chik, P. Runesson, U. (2008). Learning experience and possibilities. More information
Alexandersson, M. Runesson, U. (2006). The tyranny of the temporal dimension. More information
Runesson, U. (2006). What is it Possible to Learn? On Variation as a Necessary Condition for Learning. More information
Runesson, U. (2005). Beyond discourse and interaction. Variation. More information
Runesson, U. Mok, I. (2005). The teaching of fractions. More information
Runesson, U. (2004). Med lärandets innehåll i fokus. More information

Konferensbidrag

Runesson, U. (2015). Professional Learning Communities. Münster: WTM – Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien More information
Kullberg, A. Mårtensson, P. Nilsson, P. Runesson, U. Vikström, A. (2014). Learning study and teachers' change of practice. More information
Mårtensson, P. Runesson, U. (2014). Exploring and finding what must be learned about the constants in a linear function.. More information
Runesson, U. Venkat, H. Askew, M. (2014). Definitonal vs strategic example spacees for mental strategies. More information
Runesson, U. Kullberg, A. (2014). Teacher learning reflected in practice. More information
Venkat, H. Ekdahl, A. Runesson, U. (2014). Connections and Simultaneity. More information
Kullberg, A. Runesson, U. Mårtensson, P. (2013). The same task? - different learning possibilities. More information
Kullberg, A. Mårtensson, P. Runesson, U. (2013). Exploration and search for the external and internal horizon of the object of learning. More information
Kullberg, A. Runesson, U. Mårtensson, P. (2013). Changes in teaching equations with one unknown after participating in learning studies. More information
Kullberg, A. Runesson, U. (2013). Using simultaneity, variation and invariance to handle the content: Changes in teachers’ teaching of the same topic in mathematics after participation in learning studies. More information
Runesson, U. (2011). Learning study – knowledge production for teachers?. More information
Runesson, U. Kullberg, A. Maunula, T. (2011). A learning study of critical features for learning to add and subtract negative numbers. More information
Runesson, U. Gustafsson, G. (2010). Learning study – knowledge production for teachers?. More information
Runesson, U. (2009). Reducing or opening up for complexity? The paradox of how to facilitate student learning. More information
Marton, F. Runesson, U. (2009). Are critical feature of the object of learning in Hong Kong, also critical in Sweden?. More information
Runesson, U. Kullberg, A. Maunula, T. (2008). Learning study. More information
Ling, L. Runesson, U. (2007). Teachers' learning from learning studies. More information
Kullberg, A. Runesson, U. (2006). Exploring teaching and learning of letters in algebra. More information
Liljestrand, J. Runesson, U. (2004). Supporting learning. More information
Runesson, U. Mok, I. (2004). Lessons from a small-scale observational study. More information
Liljestrand, J. Runesson, U. (2004). Supporting learning: on teacher and student interaction when learning about functions and graphs – a comparative perspective. More information

Samlingsverk

(2009). Den lärande patienten. Lund: Studentlitteratur More information
(2008). Pedagogiskt arbete. IPD-rapporter. Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet More information