Nils-Eric Andersson

Tillförordnad Universitetslektor komponentteknologi , inriktning gjutning

Avdelningen för Material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Programansvarig Material och tillverkning (magister)

Forskning

En del av forskningen rör möjligheten att med hjälp av rheogjutning kunna gjuta höghållfasta komponenter av aluminiumlegeringar. Genom att värmebehandla de gjutna komponenterna kan hög hållfasthet uppnås. Arbetet ska visa på vilka hållfasthetsnivåer som kan förväntas med rheogjutningsprocessen.

I det andra forskningsområdet studeras restspänningar i gjutna och värmebehandlade aluminium komponenter. För att kunna prediktera restspänningarna som uppkommer i en komponent under gjutnings- och värmebehandlingsprocessen så behövs pålitliga materialdata. Uppgiften består bl.a. i att mäta hur elastiska, plastiska och viskoplastiska materialegenskaper beror av temperaturen.

Biografi

Nils-Eric Andersson har läst civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik och Elektroteknik vid LiTH, och disputerade inom Konstruktionsmaterial, också på LiTH, under 2003. 2006 började han arbeta som forskningsingenjör vid Gjuteriföreningen (idag SWEREA SweCast) med gjutjärn, främst kompaktgrafitjärn. Sedan augusti 2007 arbetar han som universitetslektor vid avdelningen Maskinteknik/Komponentteknologi, inriktning gjutning inom JTH.

Artikel

Dini, H. Svoboda, A. Andersson, N. Ghassemali, E. Lindgren, L. Jarfors, A. (2018). Optimization and validation of a dislocation density based constitutive model for as-cast Mg-9%Al-1%Zn. : Elsevier More information
Zhu, B. Fedel, M. Andersson, N. Leisner, P. Deflorian, F. Zanella, C. (2017). Effect of Si content and morphology on corrosion resistance of anodized cast Al-Si alloys. : The Electrochemical Society More information
Dini, H. Andersson, N. Jarfors, A. (2017). Effect of process parameters on distortion and residual stress of high-pressure die-cast AZ91D components. : Springer More information
Zamani, M. Dini, H. Svoboda, A. Lindgren, L. Seifeddine, S. Andersson, N. Jarfors, A. (2017). A dislocation density based constitutive model for as-cast Al-Si alloys. : Elsevier More information
Eslami, M. Fedel, M. Speranza, G. Deflorian, F. Andersson, N. Zanella, C. (2017). Study of selective deposition mechanism of cerium-based conversion coating on Rheo-HPDC aluminium-silicon alloys. : Pergamon Press More information
Dini, H. Andersson, N. Jarfors, A. (2016). Effect of Mg17Al12 Fraction on Mechanical Properties of Mg-9%Al-1%Zn Cast Alloy. More information
Wessén, M. Andersson, N. Granath, O. (2010). Effect of sodium modification on microstructure and mechanical properties of thick-walled AlSi6Cu2.5 rheocast component. More information
Johansson, S. Zeng, X. Andersson, N. Peng, R. (2001). Measurement of average texture of cold-rolled aluminium sheet by electron back-scattering diffraction. More information
Dini, H. Svoboda, A. Andersson, N. Ghassemali, E. Lindgren, L. Jarfors, A. (). Dislocation Density Model for Flow Stress of AZ91D Magnesium Alloy-Effect of Temperature and Microstructure. More information
Dini, H. Andersson, N. Jarfors, A. (). Effect of Mg17Al12 content on mechanical properties of AZ91D cast alloy. More information

Konferensbidrag

Dini, H. Svoboda, A. Andersson, N. Ghassemali, E. Lindgren, L. Jarfors, A. (2017). Modeling the Deformation Behavior of As-Cast AZ1D Including the Effect of The Cast Microstructure. More information
Dini, H. Andersson, N. Ghassemali, E. Jarfors, A. (2015). Microstructural Scale Effects on Thermal Expansion Behaviour of Cast AZ91D. Hoboken: John Wiley & Sons More information
Dini, H. Andersson, N. Jarfors, A. (2014). Effects of microstructure on deformation behaviour of AZ91D cast alloy. TMS Annual Meeting. : John Wiley & Sons More information
Andersson, N. Johansson, S. (1999). Fatigue crack growth rate in thick plates of 7010. Beijing: Higher Education Press More information
Andersson, N. Johansson, S. (1998). Influence of recrystallisation on properties of AA7010 thick plate. More information
Andersson, N. Zeng, X. Johansson, S. (1997). The influence of hot rolling on the variation of through thickness structure of AA7010 thick plates. Stockholm: Svenska fören. för materialteknik More information
Johansson, S. Andersson, N. Zeng, X. (1997). The variation of through thickness properties and structure of AA7010 thick plate. Warrendale, Pa.: TMS, cop. More information

Rapport

Andersson, N. (2002). High speed machine metallic structures NFFP-344 WE 2.2.. LiTH-IKP-R. Linköping: Linköpings tekniska högskola More information
Andersson, N. (1998). Relationship between structure and properties of aluminium alloys used for construction of aircraft.. LiTH-IKP-R. Linköping: Linköpings tekniska högskola More information

Övrigt

Dini, H. Andersson, N. Jarfors, A. (). Effect of process parameters on distortion and residual stress in high pressure die cast AZ91D components after shot peening and painting. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information