Jönköping International Business School

Björn Axelsson, företagsekonomi ssk marknadsföring
Mats Åke Hugoson, informatik, adjungerad
Einar Häckner, företagsekonomi ssk ekonomistyrning
Sven-Erik Johansson, företagsekonomi med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning, adjungerad
Elisabeth Sundin, företagsekonomi ssk småföretag och entreprenörskap
Bo Södersten, nationalekonomi ssk internationell ekonomi

School of Engineering

Kennet Axelsson, geoteknik
Bengt Henoch, tillämpad elektronik, inriktning kretselektronik
Roy Holmberg, installationsteknik, inriktning inneklimat, vd
Shashi Kumar, inbyggda system inriktning elektronikbyggsätt
Anders Liljefors, belysningslära
Bengt Magnhagen, inbyggda system inriktning elektronikbyggsätt
Karl G Rosell, organisk kemi, inriktning bioanalys
Ken Tindell, inbyggda system inriktning datorarkitektur