21 May 2016

Promoverade doktorander 2016
Hedersdoktor Pramodita Sharma
Leif Melin mottog Jönköping Universitys förtjänsttecken för 2015.

Slideshow from mingle and dinner