Inauguration of the President

Clas Wahlbin, företagsekonomi

Jönköping International Business School

Per Davidsson, företagsekonomi
Göran Goldkuhl, informatik
Benny Hjern, statsvetenskap
Börje Johansson, nationalekonomi
Leif Lindmark, företagsekonomi, vd
Dan Magnusson, rätt och samhälle, adjungerad
Leif Melin, företagsekonomi
Olov Olson, företagsekonomi
Clas Wahlbin, företagsekonomi

School of Education and Communication

Thorbjörn Broddason, medie- och kommunikationsvetenskap, adjungerad
Gert Z Nordström, medie- och kommunikationsvetenskap, adjungerad

School of Engineering

Ingvar L Svensson, komponentteknologi