Academic Ceremony 2022

Agneta Marell
Fyra personer i högtidsklädsel
Nyblivna doktorer och rektorn
Ledningen i högtidskläder
Grupp människor i trappa

Photos from the Ceremoy and mingle

Photos from the dinner