Jönköping International Business School

Sven Carlsson, informatik
Susanne Hertz, företagsekonomi ssk logistik
Charlie Karlsson, nationalekonomi
Rolf A Lundin, företagsekonomi, vd

School of Education and Communication

Ann Ahlberg, pedagogik inriktning specialpedagogik
Mohamed Chaib, pedagogik
Lars-Åke Engblom, medie- och kommunikationsvetenskap
Ingemar Hjorth, biologi
Henning Johansson, pedagogik, vd
Tomas Kroksmark, pedagogiskt arbete
Hans Albin Larsson, historia inriktning historiedidaktik

School of Engineering

Bo Bengtsson, komponentteknologi, adjungerad
Bengt Hagström, komponentteknologi, adjungerad
Kurt Sandkuhl, informationsteknik, inriktning medieteknik
Youzhi Xu, datakommunikation inriktning datatransmission

School of Health and Welfare

Stig Berg, psykologi med inriktning mot äldre
Birgitta Lundgren-Lindquist, arbetsterapi, vd
Gerdt Sundström, socialt arbete
Steven Zarit, adjungerad
Tommy Öberg, biomekanik och rörelselära