Inauguration of the President

Thomas Andersson, nationalekonomi

Jönköping International Business School

Helén Andersson, företagsekonomi ssk marknadsföring
Thomas Andersson, nationalekonomi
Åke E. Andersson, nationalekonomi
Karl Erik Gustafsson, massmedieekonomi
Robert G. Picard, media economics
Ghazi Shukur, statistik
Björn Westberg, finansrätt
Johan Wiklund, företagsekonomi ssk entreprenörskap

School of Engineering

Dag Holmgren, industriell design
Christer Johansson, flexibel produktion
Staffan Sunnersjö, maskinkonstruktion

School of Health and Welfare

Magnus Hakeberg, oral hälsovetenskap
Birgitta Sidenvall, omvårdnad