Doktorshattar på ett bord

Welcome to the 2024 Academic Ceremony

The text is available in Swedish at the bottom.

The Academic Ceremony will take place on 4 May 2024, at Spira Concert Hall in Jönköping.

Registration for invited guests

Please note, to register for the Academic Ceremony, you must have received a formal invitation from Jönköping University.
Register via this link External link, opens in new window.
Do you like to decline the invitation or have any questions please email to: hogtid@ju.se RSVP no later than 7 April.

Programme Saturday 4 May

CEREMONY
The ceremony will begin at 16.00 at Kulturhuset Spira, Jönköping. Guests are asked to take their seats by 15.45.
The ceremony is followed by drinks and canapés in the foyer at Spira. Transportation to the dinner venue will be available from 18.30 after the ceremony.

BANQUET
Dinner will start at 19.00 at Science Park Towers, Jönköping.

DRESS CODE
If you are invited to the ceremony and subsequent dinner, the dress code is formal attire, which means black tailcoat with a white shirt, white waistcoat and white bow tie, or a long evening dress or long skirt in any color of choice.
Military uniforms, and traditional/folk costumes are also considered acceptable as formal attire for both men and women.

FAQ
Is it possible to wear just a black suit and a nice dress to the banquet?
Yes it is. The dress recommendation for the banquet is formal attire, but as a guest, you can choose to deviate from the recommendation and wear a dark suit instead, and you are equally welcome. However, you should be aware that you may be alone at your table not wearing formal attire.

Välkommen till Akademisk högtid 2024

Akademisk högtid kommer att äga rum den 4 maj 2024 i konsertsalen på Spira i Jönköping.

Anmälan för inbjudna gäster

Vänligen notera, för att anmäla dig till Akademisk högtid måste du fått en inbjudan från Jönköping University.
Anmäl dig via denna länken External link, opens in new window.
Vill du tacka nej eller har frågor mejla till: hogtid@ju.se OSA senast 7 april.

Program lördag 4 maj

CEREMONI
Ceremonin börjar klockan 16.00 på Kulturhuset Spira, Jönköping. Gästerna ombeds ta plats senast 15.45.
Ceremonin följs av mingel med bubbel och snittar i foajén på Spira. Transport till middagslokalen kommer att finnas tillgänglig från 18.30 efter ceremonin.

MIDDAG PÅ KVÄLLEN
Middagen börjar 19.00 på Science Partk Towers, Jönköping.

KLÄDKOD
Är du inbjuden till ceremonin och efterföljande bankett är klädkoden högtidsdräkt, det vill säga svart frack med vit skjorta, vit väst och vit fluga, långklänning eller lång kjol med separat överdel i valfri färg.
Klädkoden högtidsdräkt innefattar även folkdräkt alt. militär högtidsuniform för både män och kvinnor.

FAQ
Är det möjligt att bara ha svart kostym och fin klänning till banketten?
Ja det är det. Rekommendationen är högtidsdräkt till banketten, men som gäst kan du välja att frångå rekommendationen och komma i mörk kostym istället och du är lika välkommen. Du bör dock vara medveten om att du kan bli ensam vid ditt bord om att inte bära högtidsdräkt.