Lilly Augustine

Docent Handikappvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetanskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hc411b
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Lilly Augustine har varit anställd vid Högskolan för lärande och kommunikation sedan augusti 2018 och jobbar som forskare inom forskargruppen CHILD. Hon arbetar i olika forskningsprojekt så som barns delaktighet i förskolemiljöer, resterande tid undervisar hon. Hon har även intresserat sig för barns delaktighet i skolan, som också hennes avhandling handlade om. Nu arbetar hon med frågor rörande barns och ungdomars delaktighet i vardagen, t.ex. genom att titta på frågor rörande skolbarns hälsovanor samt frågor rörande barns delaktighet i förskolan. Intressen inom skolbarns hälsovanor rör mer specifikt skolbarn som själva skattat sig ha funktionsnedsättningar och hur deras vardag och levnadsvanor ser ut samt barns psykiska mående. När det gäller PEPI är mitt intresse att titta på hur förskolebarns vardag ser ut och hur lärarnas instruktioner och agerande påverkar barns engagemang i förskolemiljön.

 

Biografi

Lilly är utbildad beteendevetare vid Mälardalens högskola och disputerade 2006 vid Karolinska Institutet med avhandlingen Participation and disability: A study of participation in school for children and youth with disabilities. I avhandlingen tittade hon på begreppet delaktighet hur detta definierades av olika aktörer, samt hur delaktighet och faktorer relaterade till delaktighet såg ut för barn med och utan funktionshinder. Både i avhandlingen och senare har hon intresserat sig för klassifikationen ICF och användandet av detta i forskningen. Lilly har också varit bihandledare till tre doktorander, alla vid Jönköping University.

Innan Lilly kom till Högskolan för lärande och kommunikation arbetade hon som lektor i psykologi vid Högskolan Kristianstad, där kom hon att undervisa främst inom utveckling och hälsa. Innan dess arbetade hon som biträdande lektor inom socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping, där undervisning främst handlade om psykologi samt socionomprogrammet. Efter disputationen arbetade hon vid Folkhälsoinstitutet (nuvarande folkhälsomyndigheten) med frågor rörande psykisk hälsa och uppföljningar rörande barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor, mellan 2007-2013 var hon svensk koordinator för skolbarns hälsovanor och arbetade även under 2009-2010 som projektledare vid Folkhälsomyndigheten för rapportering av totalundersökningen av skolbarns psykiska hälsa i 6an och 9an. Arbetet vid Folkhälsomyndigheten involverade även arbeten med litteraturöversikter inom området psykisk hälsa samt skola.

Antologibidrag

Eriksson, L. (2007). Rätten till innanförskap. In: Att anta utmaningen: Skolportalens årsbok 2007 (pp. 9 -). Stockholm: Skolporten
Almqvist, L., Eriksson, L., Granlund, M. (2004). Delaktighet i skolaktiviteter: ett systemteoretiskt perspektiv. In: Delaktighetens språk (pp. 137 -155). Lund: Studentlitteratur AB

Artikel

Granlund, M. Imms, C. King, G. Andersson, A. Augustine, L. Brooks, R. , ... Almqvist L. (2021). Definitions and operationalization of mental health problems, wellbeing and participation constructs in children with NDD: Distinctions and clarifications International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4).
Dierckens, M. Weinberg, D. Huang, Y. Elgar, F. Moor, I. Augustine, L. , ... Currie C. (2020). National-Level Wealth Inequality and Socioeconomic Inequality in Adolescent Mental Well-Being: A Time Series Analysis of 17 Countries Journal of Adolescent Health, 66(6), 21-28.
Dierckens, M. Weinberg, D. Huang, Y. Elgar, F. Moor, I. Augustine, L. , ... Currie C. (2020). National level wealth inequality and socioeconomic inequality in adolescent mental wellbeing European Journal of Public Health, 30(Supplement 5).
Arnarsson, A. Nygren, J. Nyholm, M. Torsheim, T. Augustine, L. Bjereld, Y. , ... Bendtsen P. (2019). Cyberbullying and traditional bullying among Nordic adolescents and their impact on life satisfaction Scandinavian Journal of Public Health.
Carney, J. Fisher, R. Augutis, M. Charlifue, S. Biering-Sørensen, F. Höfers, W. , ... Mulcahey M. (2019). Development of the International Spinal Cord Injury/Dysfunction Education Basic Data Set , 5.
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2019). Inclusive teaching skills and student engagement in physical education Frontiers in Education, 4.
Ng, K., Augustine, L., Inchley, J. (2018). Comparisons in Screen-Time Behaviours among Adolescents with and without Long-Term Illnesses or Disabilities: Results from 2013/14 HBSC Study International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10).
Bertills, K., Granlund, M., Dahlström, Ö., Augustine, L. (2018). Relationships between physical education (PE) teaching and student self-efficacy, aptitude to participate in PE and functional skills: with a special focus on students with disabilities Physical Education and Sport Pedagogy, 23(4), 387-401.
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2018). Measuring self-efficacy, aptitude to participate and functioning in students with and without impairments European Journal of Special Needs Education, 33(4), 572-583.
Augustine, L., Lygnegård, F., Granlund, M., Adolfsson, M. (2018). Linking youths’ mental, psychosocial, and emotional functioning to ICF-CY: Lessons learned Disability and Rehabilitation, 40(19), 2293-2299.
Ng, K., Tynjälä, J., Sigmundová, D., Augustine, L., Sentenac, M., Rintala, P., Inchley, J. (2017). Physical activity among adolescents with long-term Illnesses or disabilities in 15 European countries Adapted Physical Activity Quarterly, 34(4), 456-465.
Huus, K., Olsson, L., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Augustine, L. (2017). Perceived needs among parents of children with a mild intellectual disability in Sweden Scandinavian Journal of Disability Research, 19(4), 307-317.
Sonmark, K., Godeau, E., Augustine, L., Bygren, M., Modin, B. (2016). Individual and contextual expressions of school demands and their relation to psychosomatic health a comparative study of students in France and Sweden Child Indicators Research, 9(1), 93-109.
Fismen, A. Smith, O. Torsheim, T. Rasmussen, M. Pedersen Pagh, T. Augustine, L. , ... Samdal O. (2016). Trends in food habits and their relation to socioeconomic status among Nordic adolescents 2001/2002-2009/2010 PLOS ONE, 11(2).
Ottová-Jordan, V. Smith, O. Augustine, L. Gobina, I. Rathmann, K. Torsheim, T. , ... Ravens-Sieberer U. (2015). Trends in health complaints from 2002 to 2010 in 34 countries and their association with health behaviours and social context factors at individual and macro-level European Journal of Public Health, 25(Suppl 2), 83-89.
Ottová-Jordan, V. Smith, O. Gobina, I. Mazur, J. Augustine, L. Cavallo, F. , ... Ravens-Sieberer U. (2015). Trends in Multiple Recurrent health complaitns in 15-year-olds in 35 countries in Europe, North America and Israel from 1994 to 2010 European Journal of Public Health, 25(suppl 2), 24-27.
Plenty, S., Östberg, V., Almquist, Y., Augustine, L., Modin, B. (2014). Psychosocial working conditions: an analysis of emotional symptoms and conduct problems amongst adolecent students Journal of Adolescence, 37(4), 407-417.
Almquist, Y., Modin, B., Augustine, L. (2013). Peer acceptance in the school class and subjective health complaints: A multilevel approach Journal of School Health, 83(10), 690-696.
Granlund, M. Arvidsson, P. Niia, A. Björck-Åkesson, E. Simeonsson, R. Maxwell, G. , ... Pless M. (2012). Differentiating activity and participation of children and youth with disability in Sweden: A third qualifier in the International Classification of Functioning, Disability, and Health for Children and Youth? American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 91(13), S84-S96.
Torsheim, T., Eriksson, L., Schnohr, C., Hansen, F., Bjarnason, T., Välimaa, R. (2010). Screen-based activities and physical complaints among adolescents from the Nordic countries BMC Public Health, 10(324), 1-8.
Sandberg, A., Lillvist, A., Eriksson, L., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2010). "Special support" in preschools in Sweden: Preschool staff's definition of the construct International journal of disability, development and education, 57(1), 43-57.
Eriksson, L., Welander, J., Granlund, M. (2007). Participation in everyday school activities for children with and without disabilities Journal of Developmental and Physical Disabilities, 19(5), 485-502.
Eriksson, L., Granlund, M. (2004). Perceived Participation: A comparison of students with disabilities and students without disabilities Scandinavian Journal of Disability Research, 6(3), 206-224.
Eriksson, L., Granlund, M. (2004). Conceptions of Participation in Students with Disabilities and Persons in Their Close Environment Journal of Developmental and Physical Disabilities, 16(3), 229-246.
Granlund, M., Almqvist, L., Eriksson, L. (2002). Delaktighet i skolmiljöer för barn och ungdomar med funktionshinder Socialmedicinsk Tidskrift, 79(6), 538-545.

Artikel, forskningsöversikt

Doktorsavhandling

Eriksson, L. (2006). Participation and Disability: A study of participation in school for children and youth with disabilities. (Doctoral thesis). Department of Woman and child health, Karolinska Institutet, Stockholm

Konferensbidrag

Augustine, L., Bjereld, Y., Turner, R. (2020). How is disability and bullying victimization related to psychosomatic complaints? A crosssectional study on Swedish children. 12th Excellence in Pediatrics Conference, 3-5 December 2020.
Bjereld, Y., Augustine, L., Thornberg, R. (2020). Measuring the prevalence of peer bullying victimisation: Review of studies from Sweden during 1993-2017. HBSC Autumn Network Meeting, 9-11 November 2020.
Sentenac, M. Santos, T. Godeau, E. Augustine, L. Movsesyan, Y. Ng, K. , ... Michelsen S. (2020). Measuring the prevalence of peer bullying victimisation: Review of studies from Sweden during 1993-2017. HBSC Autumn Network Meeting, 9-11 November 2020.
Green, D., Trejo, K., Augustine, L., Granlund, M., Björk, E. (2019). Participatory profiles of children and adolescents with cerebral palsy: With and without mental health issues. IAACD 2nd Triannual Meeting, Anaheim, California, September 18-21, 2019.
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2018). Student engagement and high quality teaching in PE. AIESEP Specialist Seminar: Future Directions in PE Assessment, October 18-20, 2018, Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, the Netherlands.
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2017). Quality teaching and student perceived self-efficacy, function and aptitude to participate in PE. Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference, Örebro, Sweden, May 3-5 2017.
Bertills, K., Granlund, M., Dahlström, Ö., Augustine, L. (2017). Quality teaching and student perceived self-efficacy, function and aptitude to participate in Physical Education. International Association for Physical Education in Higher Education (AEISEP) International Conference, 7-10 November 2017, Gosier, Guadeloupe.
Maxwell, G., Augustine, L. (2011). Frequency and intensity ratings of school-related participation experiences. Nordic Network on Disability Research 2011, Reykjavík, Iceland May 27 – 28, 2011.
Eriksson, L. (2007). Delaktighet - en förutsättning för motivation och bättre hälsa hos barn med funktionshinder. Skolporten - aktuell forskning för skolan.
Eriksson, L., Welander, J., Granlund, M. (2006). Elevers delaktighet i skolaktiviteter: En jämförelse av elever med och utan funktionshinder. 10e forsknings- och utvecklingskonferensen funktionshinder, vardagsliv, habilitering, Örebro, 4-5 april.
Eriksson, L., Welander, J., Granlund, M. (2006). Comparing engagement in everyday school activities in children with and without disabilities. London: MacKeith Press, Australasian Academy of Cerebral Palsy & Developmental Medicine Conference 2006, AusACPDM.
Sandberg, A., Granlund, M., Lillvist, A., Eriksson, L., Björck-Åkesson, E. (2005). Hur definieras barn i behov av särskilt stöd?. Excellence in Special Education - Time to move on, Mälardalens högskola, 26-27 sep.
Eriksson, L. (2004). Conceptions of participation of students with disabilities and persons close to them. 12th World Congress International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability (IASSID), June14-19, 2004.
Eriksson, L. (2004). Elever med funktionshinder: En jämförelse mellan elever med och utan funktionshinder i integrerade skolklasser. Funktionshinder, Vardagsliv, Habilitering, Örebro, 20-21 april.

Rapport

Gustafsson, J. Allodi Westling, M. Alin Åkerman, B. Eriksson, C. Eriksson, L. Fischbein, S. , ... Persson R. (2010). School, Learning and Mental Health: A systematic review. Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien
Augustine, L., Ljungdahl, S., Bremberg, S. (2008). Är depression en klassfråga? En systematisk litteraturöversikt över kopplingen mellan social klass och depression. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut
Granlund, M., Eriksson, L., Almqvist, L., Luttropp, A., Björck-Åkesson, E. (2003). Delaktighet: Sammanfattning av ett forskningsprojekt. Västerås: Mälardalens Högskola och Stiftelsen ala, Stockholm