Henrik Hansson

Affilierad forskare
Affilierade forskare , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Henrik Hansson är licentiat i didaktik och affilierad forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation. Henriks forskningsintressen är relationerna mellan teori och praktik samt undervisning och elevernas lärande och hur lärare kan arbeta tillsammans för att skapa kraftfulla sådana relationer. 

Biografi

För närvarande arbetar Henrik Hansson som vetenskaplig ledare i Varbergs kommun och som skolutvecklingskonsult. Som vetenskaplig ledare stödjer han bland annat verksamhetscheferna, utvecklingschefen och rektorerna för att kommunens utvecklingsarbete ska informeras av en vetenskaplig grund. Som skolutvecklare hjälper han kommuner och skolor att skapa en kultur av lärares kollaborativa arbete med undervisningen, för att öka elevers möjlighet till lärande och utveckling. 

Artikel

Hansson, H. (2019). Betydelsen av att variera innehållsliga aspekter för yngre elevers lärande av platsvärde [The importance of varying aspects of the content for younger students learning of place value] Forskning om undervisning och lärande, 7(3), 48-74. More information
Mårtensson, P., Hansson, H. (2018). Challenging teachers' ideas about what students need to learn: Teachers' collaborative work in subject didactic groups International Journal for Lesson and Learning Studies, 7(2), 98-110. More information

Konferensbidrag

Hansson, H. (2017). Keyfactors to promote a sustainable culture of an adaptive form of Lesson/Learning study in Sweden and what the keyfactors implies to leadership. World Association of Lesson Study (WALS) International Conference 2017, November 24-26, Nagoya, Japan. More information

Licentiatavhandling

Hansson, H. (2021). Variationsteorin i praktiken: Vad en lärandeteori kan bidra med till lärares undervisning (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information