student

Testa dig gratis för bl.a. klamydia

På den här sidan samlas information om olika tester och resurser som finns via Studenthälsan eller sjukvården.

Just nu har vi inte möjlighet att erbjuda test för klamydia och gonorré på Studenthälsan.


Du kan beställa testkit online för självtest:

Beställ klamydiatest via Vårdguiden 1177


De flesta som har klamydia känner inte av några symtom, men smittan kan ändå föras vidare. Om man testar sig och upptäcker att man bär på infektionen behandlas den med en vanlig antibiotikakur.

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige och den överförs oftast genom samlag. I de fall då symtom uppstår brukar de märkas efter ett par veckor och det vanligaste symtomet är sveda när man kissar. Värk och svullnad i leder kan också förekomma. Klamydia går under smittskyddslagen och infektionen måste spåras. Det bästa skyddet mot klamydia är att använda kondom.

Kom och gör ett snabbtest för HIV på Studenthälsan i vår!

Testet är gratis och anonymt. Resultatet får du inom 15 minuter.

Det blir två tillfällen under hösten 2023 för att testa dig på Studenthälsan: 19 september och 14 november kl 13-16.

Om du som student behöver lämna MRB-prover inför kommande VFU, var vänlig besök Servicecenter för att få ett underskrivet brev/underlag som du ska ta med inför provtagningen. Proverna kommer du sedan få ta på Hälsan 2. En vårdcentral som ligger i närheten till campus.

Med multiresistenta bakterier (MRB) menar man bakterier som blivit motståndskraftiga mot flera antibiotika som normalt är verksamma mot dem. (t.ex. MRSA, ESBL, ESBL-carba, VRE).

Alla studenter som under utlandsstudier har deltagit i praktiktjänstgöring inom sjukvård och/eller äldreomsorg eller vårdats utomlands inneliggande eller polikliniskt de senaste 6 månaderna ska genomgå screening för MRB. Screeningen ska göras inför praktiktjänstgöring i sjukvård och/eller äldreomsorg.

MRB provtagning gäller även alla utländska studenter som under sina utbytesstudier vid Hälsohögskolan ska delta i praktiktjänstgöring inom sjukvård och/eller äldreomsorg. Testet ska göras före praktiktjänstgöringen och studenten ansvarar för att boka tid för provtagning hos sin vårdcentral.