student

Droger

Droger

Bild: Unsplash

Det är inte ovanligt att studenter kommer i kontakt med droger av olika slag. Att använda narkotika ger negativa konsekvenser på sikt inom olika områden i livet. 

Fem skäl att avstå från droger

För din skull

Hjärnan är fantastisk. När du rör på dig, skapar relationer, slutför en uppgift eller känner dig meningsfull för andra svarar hjärnan genom att ge belöningar.

För dina möjligheter

Att använda narkotika gör det svårare att upprätthålla relationer och att lyckas med studier och arbete. Det som tidigare varit viktigt kan tappa sin betydelse om narkotikan tar över.

För andra nära dig

Det vi gör påverkar andra. Narkotika kan försämra en människas möjlighet att leva fullt ut, och vara till glädje för sig själv och sina närmaste. En del blir våldsamma och slåss när de är påverkade. Anhörigas hälsa påverkas av att en person tar droger och barn som växer upp i hem där narkotika används riskerar att fara illa.

För att du är viktig

Tillsammans bidrar vi till sjukvård, rättsväsende och hjälp till dem som behöver bli fria från narkotikaberoende genom att vi arbetar och betalar skatt.

För vår planet

Narkotika skadar miljön. Narkotikaodlingar leder till att skogar skövlas. Särskilt hotad är regnskogen i Amazonas. Kemiskt avfall från narkotikatillverkning rinner ut i floder och hotar fiskar och andra vattenlevande djur. Personer som tillverkar narkotika riskerar att skadas av den giftiga miljö de vistas i. Narkotika som odlas inomhus eller i växthus kräver stora mängder energi vilket leder till koldioxidutsläpp.

Text från Region Stockholm

Läs mer

Du kan läsa mer om droger och dess påverkan på:


Ladda ner en pdf från Region Stockholm Pdf, 741.1 kB, öppnas i nytt fönster. med mer om varför du ska avstå från cannabis och andra droger

droghjälpen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan alla som använder droger, eller som är orolig för någon, få anonymt och kostnadsfritt stöd.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om behandlingar och annan hjälp för den som är beroende av droger.