Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad (Gerontological and Geriatric Nursing) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- biologiskt, psykologiskt och socialt åldrande
- vanliga fysiska och psykiska sjukdomstillstånd inklusive kognitiv funktionsnedsättning
- gerontologisk och geriatrisk omvårdnad
- multisjuklighet
- läkemedelsbehandling
- dokumentation
  • kvalitetsregister
  • bedömningsinstrument
- hot, våld och kränkning i nära relationer
- lagar och författningar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 och termin 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp samt Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HGGN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 07 - vecka 20
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Maria Brovall
Kursansvarig
Fanny Kårelind
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1009
Senast ändrad 2020-12-15 13:31:50