Looking for our English website? Click here.

Close

Forskning

Fokusering och specialisering är en del i Jönköping Universitys verksamhet och strategiska utveckling. Forskning och forskarutbildning bedrivs vid de fyra fackhögskolorna som var och en fokuserar på utvalda områden.

Vid Hälsohögskolan bedrivs forskning om hälsa, vård och socialt arbete med samhällsrelevans och högsta kvalitet. Högskolan för lärande och kommunikation fokuserar på lärandet och kommunikationens villkor. Jönköping International Business School forskar om entreprenörskap, ägande och förnyelse. Tekniska Högskolans forskning inriktas på industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag.

Har du en fråga till någon forskare? Vid Jönköping University finns flera framstående forskare som gärna berättar mer om just sitt ämne.


Vertikals är JIBS plattform för att göra forskningen mer synlig för en bred publik. Målet är att riva barriärerna mellan akademi och samhälle och ge möjlighet till en mer direkt dialog.

Exempel på forskningsinriktningar

Media Management and Transformation Centre (MMTC)

Research on changes in the media market and transformation of media industries.

Material och tillverkning

Forskning om materialegenskaper och tillverkningsprocesser för särskilt gjutna material. I syfte att utveckla kunskap om kritiska förhållanden som kan utgöra en bas för matematisk modellering och simulering.

Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Tvärvetenskaplig forskningsinriktning om förbättringsarbete för vård och omsorg.

CHILD

Nationellt ledande, internationellt erkänd forskning kring barn i behov av särskilt stöd. CHILD står för Children, Health, Intervention, Learning och Development,  nyckelord inom CHILD:s forskning.  

Åldrande - livsvillkor och hälsa

Avancerad tvärvetenskaplig forskning och utbildning kring äldre och åldrande med närhet till praktisk verksamhet.

Centre for Family Enterprise and Ownership CeFEO)

Research and learning devoted to family business and ownership issues. Ranked first in Europe in the family business research field.

Nyheter


Månadens forskare - oktober

Salem Seifeddine 37 år, Professor i Mechanical Metallurgy, är månadens forskare på JU.

Spikning av avhandling i Hälsa och Vårdvetenskap

Christina Karlsson, doktorand i hälsa och vårdvetenskap, spikar sin doktorsavhandling den 2 oktober.

Fyra miljoner till forskning om äldre

Hälsohögskolan vid Jönköping University har beviljats sammanlagt 4 160 000 kr av Forte för två forskningsprojekt om äldre och äldr...

Ny forksningsrapport från Hälsohögskolan

En forskargrupp på Hälsohögskolan har producerat en ny forskningsrapport.

Se fler nyheter
Se fler nyheter

Är du nyfiken och älskar upptäcka nya saker? Vill du förmedla dina kunskaper till andra? Då kanske du ska satsa på att bli forskare. Karriären startar med en doktorsexamen.

Vilka har doktorerat hos oss, och vilka kommer att doktorera härnäst?

Varje år publiceras ett stort antal avhandlingar, rapporter och artiklar vid Jönköping University. Genom att söka i databasen DiVa kan du hitta samliga publikationer.