Forskning

Fokusering och specialisering är en del i Jönköping Universitys verksamhet och strategiska utveckling. Forskning och forskarutbildning bedrivs vid de fyra fackhögskolorna som var och en fokuserar på utvalda områden.

Vid Hälsohögskolan bedrivs forskning om hälsa, vård och socialt arbete med samhällsrelevans och högsta kvalitet. Högskolan för lärande och kommunikation fokuserar på lärandet och kommunikationens villkor. Jönköping International Business School forskar om entreprenörskap, ägande och förnyelse. Tekniska Högskolans forskning inriktas på industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag.

Är du journalist och vill få kontakt med en forskare? Har du en fråga eller vill du få hjälp med bakgrundsinformation i ett visst ämne? Hos oss finns experter som kan hjälpa till.

Vi tycker det är viktigt att forskningen sker i nära samarbete med det omgivande samhället. Därför finns det stora möjligheter att samarbeta våra forskare inom olika projekt.

Exempel på forskningsinriktningar

Media Management and Transformation Centre (MMTC)

Fokus på förändringar i mediemarknadens strukturer samt omvandling och omstrukturering av mediebranschen.

Material och tillverkning

Forskning om materialegenskaper och tillverkningsprocesser för särskilt gjutna material. I syfte att utveckla kunskap om kritiska förhållanden som kan utgöra en bas för matematisk modellering och simulering.

Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Tvärvetenskaplig forskningsinriktning om förbättringsarbete för vård och omsorg.

CHILD

Nationellt ledande, internationellt erkänd forskning kring barn i behov av särskilt stöd. CHILD står för Children, Health, Intervention, Learning och Development,  nyckelord inom CHILD:s forskning.  

Åldrande - livsvillkor och hälsa

Avancerad tvärvetenskaplig forskning och utbildning kring äldre och åldrande med närhet till praktisk verksamhet.

Centre for Family Enterprise and Ownership CeFEO)

Forskning om familjeföretagande och ägande. Centret är rankat som bäst i Europa inom familjeföretagsforskning.

Nyheter


Ny forskning visar hur kvalitetsarbetet inom idéburen social omsorg kan bli bättre

Genom att koppla förbättringsarbete inom idéburen social omsorg till verksamhetens kärnvärden skapas drivkrafter för förändring. Det visar e...

1,4 miljoner till MMTC från KK-stiftelsen

Forskningen om digital företagsomvandling vid Media Management and Transformation Center, Jönköping International Business School, har fått ...

Mer nyanserad debatt om graffiti kan öppna för nya lösningar i subkulturens spår

Åsikter om graffiti bland politiker, tjänstemän och målarna själv har genom tiderna varit svåra att rucka på.  Men bakom deras officiel...

Lansering av Forum Förnyelse

Förra veckan var det kick off för Forum Förnyelse – projektet som ska få företagen i Jönköpings län att bli mer innovativa genom mer samverk...

Se fler nyheter
Se fler nyheter

Är du nyfiken och älskar upptäcka nya saker? Vill du förmedla dina kunskaper till andra? Då kanske du ska satsa på att bli forskare. Karriären startar med en doktorsexamen.

Vill du veta mer om hur forskare jobbar och höra dem berätta om sin forskning? Nästa ForskarFredag arrangeras den 30 september 2016.

Varje år publiceras ett stort antal avhandlingar, rapporter och artiklar vid Jönköping University. Genom att söka i databasen DiVa kan du hitta samliga publikationer.