Internationellt arbete

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2016 | Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Programmet Internationellt arbete fokuserar på konsekvenserna av samtidens intensifierade globalisering och passar dig som vill arbeta med integrations- och migrationsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete eller fredsbevarande arbete.

Studera utomlands

Programmet är tvärvetenskapligt och med utgångspunkt från sociologiska, geografiska och statsvetenskapliga infallsvinkar studeras tre globala utmaningar, nämligen migration och integration, hållbar utveckling och fred och konflikt. Frågor om rättvisa, hållbarhet och mångfald diskuteras genomgående i utbildningen. Förutom kunskaper i globala studier ger programmet kompetenser i interkulturell kommunikation och projektledning.

Studera utomlands

Under utbildningen ges du möjligheter att studera utomlands vid något av Jönköping Universitys partneruniversitet. Här kan du fördjupa dina kunskaper i Globala studier eller komplettera din utbildning med andra akademiska kurser.

Verksamhetsförlagd utbildning

Har du en examen från det tidigare 2-åriga programmet?

Då har du möjlighet att komplettera med fristående kursen Globala studier 61-90hp och ta ut en kandidatexamen i Globala studier. Gäller t o m vårterminen 2016.

Programmet ger möjligheter till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Sverige eller utomlands, till exempel i ideella organisationer, myndigheter eller företag. På så sätt kommer du tidigt i kontakt med arbetslivet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är uppdelad på två perioder; den första, kortare perioden, är valbar medan den andra perioden – som förläggs i ett annat land – är obligatorisk.

Examen

Programmet leder till en kandidatexamen i huvud­området globala studier (180 hp).

Efter utbildning

Programmet Internationellt arbete ger en gedigen samhällsvetenskaplig utbildning och verktygen för att utföra ett kvalificerat arbete inom många olika verksamhetsfält. I Sverige förväntas behovet av kvalificerade insatser inom migrations- och integrationsområdet öka och utbildningen ger en god förberedelse för sådant arbete. Är du intresserad av internationellt arbete förbereder utbildningen dig för till exempel fredsbevarande arbete och internationellt utvecklingssamarbete. Efter utbildningen har du dessutom möjlighet att söka flera olika mastersprogram.

Läs merLäs mindre

För en bättre värld

– Det var spännande att komma till Sydafrika och se vilka miljöfrågor de arbetar med där. Ett av Sydafrikas problem är vattenbrist, vilket jag skrev en uppsats om, säger Karolina.  Karolina valde Internationellt arbete på grund av inriktningen mot miljö, och hoppas kunna jobba med miljöfrågor när hon ...
Läs hela intervjun

Bor och jobbar i Guatemala

Nathalie är 25 år och har läst Internationellt arbete på Högskolan för lärande och kommunikation. Hon bor och jobbar som manager and coordinator på en organisation i Guatemala för ett självhjälpsprogram för kvinnor som gör smycken. Det var bland annat nära koppling till arbetslivet, de båda praktikperioderna ...
Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 55
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15
Anmälningskod: HJ-52247
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1

Globala utmaningar: Introduktion till globala studier, 7,5 hp
Socialt utvecklingsarbete, 7,5 hp
Globala ekonomiska och politiska institutioner, 7,5 hp
Identitet, kultur och religion: Ett globalt perspektiv, 7,5 hp

Termin 2

Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp
Man, Society and Environment, 7,5hp
Global challenges and strategies for sustainable development,
15 hp

Termin 3

Peace and Conflict Studies, 15 hp
Migration och integration, 15 hp

Termin 4

Utlandsstudier eller valbara kurser som erbjuds inom programmet, 30 hp

Termin 5

Management and Planning, 7,5 hp
Communication Perspectives, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 15 hp

Termin 6

Teorier och aktuell forskning i Globala studier, 7,5 hp
Samhällsvetenskapliga metoder: fördjupning, 7,5 hp
Examensarbete i Globala studier, 15 hp


Programbeskrivningen är preliminär. Vissa förändringar kan komma att ske gällande kursernas ordning.

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Texten granskad / uppdaterad 2016-05-17

Studera på JU