Internationellt arbete - inriktning globala studier

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Programmet Internationellt arbete fokuserar på konsekvenserna av samtidens intensifierade globalisering och passar dig som vill arbeta med integrations- och migrationsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete eller fredsbevarande arbete.

Programmet är tvärvetenskapligt och med utgångspunkt från sociologiska, geografiska och statsvetenskapliga infallsvinklar studeras tre globala utmaningar, nämligen migration och integration, hållbar utveckling och fred och konflikt. Frågor om rättvisa, hållbarhet och mångfald diskuteras genomgående i utbildningen. Förutom kunskaper i globala studier ger programmet kompetenser i interkulturell kommunikation och projektledning.

Studera utomlands

Under utbildningen ges du möjligheter att studera utomlands vid något av Jönköping Universitys partneruniversitet. Här kan du fördjupa dina kunskaper i Globala studier eller komplettera din utbildning med andra akademiska kurser.

Verksamhetsförlagd utbildning

Programmet ger möjligheter till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Sverige eller utomlands, till exempel i ideella organisationer, myndigheter eller företag. På så sätt kommer du tidigt i kontakt med arbetslivet. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 10 veckor och förläggs i första hand utomlands.

Examen

Programmet leder till en kandidatexamen i huvud­området globala studier (180 hp).

Efter utbildning

Programmet Internationellt arbete ger en gedigen samhällsvetenskaplig utbildning och verktygen för att utföra ett kvalificerat arbete inom många olika verksamhetsfält. I Sverige förväntas behovet av kvalificerade insatser inom migrations- och integrationsområdet öka och utbildningen ger en god förberedelse för sådant arbete. Är du intresserad av internationellt arbete förbereder utbildningen dig för till exempel fredsbevarande arbete och internationellt utvecklingssamarbete. Efter utbildningen har du dessutom möjlighet att söka flera olika mastersprogram.

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 50
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52247
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1

Globala utmaningar: Introduktion till globala studier 7,5 hp
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier 7,5 hp
Globala ekonomiska och politiska institutioner 7,5 hp
Identitet, kultur och religion: Ett globalt perspektiv 7,5 hp

Termin 2

Samhällsvetenskaplig metod 7,5 hp
Man, Society and Environment 7,5hp
Global Challenges and Strategies for Sustainable Development
15 hp

Termin 3

Peace and Conflict Studies 15 hp
Migration och integration 15 hp

Termin 4

Utlandsstudier alternativt campusförlagda kurser inom programmet 30 hp

Termin 5

Management and Planning 7,5 hp
Communication Perspectives 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 15 hp

Termin 6

Teorier och aktuell forskning i Globala studier 7,5 hp
Samhällsvetenskapliga metoder: Fördjupning 7,5 hp
Examensarbete i Globala studier 15 hp

Programbeskrivningen är preliminär. Vissa förändringar kan komma att ske gällande kursernas ordning.

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2016-12-12

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information