Åsa Westermark

Universitetslektor kulturgeografi
Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor
För en presentation av Åsa Westermark, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Westermark, Å., Borell, K. (2014). Upptäcktens väg: Det projektbaserade uppsatsarbetet. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 153 -170). Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik

Artikel

Westermark, Å., Jansund, B. (2019). Learning experiences from a time-geographic approach— commodity chains, globalization, everyday life, and sustainability in context Journal of geography in higher education (Print), 43(4), 486-504.
Borell, K., Westermark, Å. (2018). Siting of human services facilities and the not in my back yard phenomenon: a critical research review Community Development Journal, 53(2), 246-262.
Molin, L., Grubbström, A., Bladh, G., Westermark, Å., Ojanne, K., Gottfridsson, H., Karlsson, v. (2015). Do personal experiences have an impact on teaching and didactic choices in geography? European Journal of Geography, 4(6), 6-20.
Jansund, B., Westermark, Å. (2013). Tidsgeografi i undervisning för hållbar utveckling: En helhetsorienterad tankemodell Geografiska Notiser, 71(1), 24-40 Lund: Geografilärarnas Riksförening .

Artikel, forskningsöversikt

Westermark, Å., Borell, K. (2018). Human service siting conflicts as social movements.

Doktorsavhandling

Westermark, Å. (2003). Informal livelihoods: Womens´biographies and reflections about everyday life: A time-geographic analysis in urban Colombia (Doctoral thesis, Göteborg: Department of Human and Economic Geography, School of Economics and Commercial Law, Göteborg university).

Konferensbidrag

Westermark, Å. (2019). Time-geography, socio-environmental relationships, and Education for Sustainable Development, ESD. The American Association of Geographers AAG Annual Meeting, April 3 - 7, 2019, Washington DC, United States..
Rosenberg, E., Ramsarup, P., Westermark, Å. (2019). Commodity value chain analysis as a sustainability education process: Case studies from South Africa and Sweden. Comparative and International Education Conference, CIES 2019, April 14-18, San Francisco, United States.
Westermark, Å., Jansund, B. (2018). Time geography – a didactic perspective and tool for contextual learning about globalization, commodity chains and sustainability. The American Association of Geographers AAG Annual Meeting, April 10 - 14, 2018, New Orleans, Louisiana..
Westermark, Å. (2017). Gender and feminist geography: A time-geographic teaching approach to encourage situated learning in everyday life. The American Association of Geographers AAG Third Annual Meeting, April 5 - 9, 2017, Boston, Massachusetts.

Övrigt