Åsa Westermark

Universitetslektor kulturgeografi

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


För en presentation av Åsa Westermark, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Westermark, Å., Borell, K. (2014). Upptäcktens väg: Det projektbaserade uppsatsarbetet. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 153 -170). Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik More information

Artikel

Borell, K., Westermark, Å. (2018). Siting of human services facilities and the not in my back yard phenomenon: a critical research review Community Development Journal, 53(2), 246-262. More information
Molin, L., Grubbström, A., Bladh, G., Westermark, Å., Ojanne, K., Gottfridsson, H., Karlsson, v. (2015). Do personal experiences have an impact on teaching and didactic choices in geography? European Journal of Geography, 4(6), 6-20. More information
Jansund, B., Westermark, Å. (2013). Tidsgeografi i undervisning för hållbar utveckling: En helhetsorienterad tankemodell Geografiska Notiser, 71(1), 24-40 Lund: Geografilärarnas Riksförening . More information

Artikel, forskningsöversikt

Westermark, Å., Borell, K. (2018). Human service siting conflicts as social movements. More information

Doktorsavhandling

Westermark, Å. (2003). Informal livelihoods: Womens´biographies and reflections about everyday life: A time-geographic analysis in urban Colombia (Doctoral thesis, Göteborg: Department of Human and Economic Geography, School of Economics and Commercial Law, Göteborg university). More information

Konferensbidrag

Westermark, Å. (2017). Gender and feminist geography: A time-geographic teaching approach to encourage situated learning in everyday life. The American Association of Geographers AAG Third Annual Meeting, April 5 - 9, 2017, Boston, Massachusetts. More information
Westermark, Å., Jansund, B. (2017). Erfarenheter av undervisning och lärande om globalisering, produktionskedjor, vardagsliv och hållbarhet med tidsgeografi som didaktiskt perspektiv och verktyg. Tidsgeografiska dagar 28-30 september, Örebro universitet. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information