Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållbar omställning - vägar ut ur kriserna 15 hp

Finanskris, klimatkris, miljökris! Världen står inför problem. I kursen behandlas orsaker till och samband mellan dessa kriser. Förslag på lösningar, från individuell till global nivå, presenteras och analyseras. Exempelvis behandlas hållbarhetslösningar för det enskilda hushållet såväl som begreppet Peak Oil. Vi bjuder in experter på t.ex. ekonomi och energi med olika syn på framtidens utmaningar. Det gäller bl.a. transporter, konsumtion, stadsplanering, livsmedelssäkerhet och rättvisa.
Kursen avser att ge en grund för att bättre förstå aktuella kriser för människan och natursystemen samt möjliga lösningar på dessa.

Kursinnehåll

  • De fossila bränslenas och kärnkraftens roll för utveckling av samhällen
  • Möjligheter att använda energi ur jordens flöden och lager
  • Penningsystemens roll för miljö-, energi- och finanskriser
  • Natursynens roll i miljö-, energi- och finanskriser
  • Översikt över miljö-, energi- och finanskriser samt samband däremellan
  • Analyser av orsaker till miljö-, energi- och finanskriser
  • Strategier för hur mänskliga samhällen kan undvika kriser samt anpassas vid kriser
  • Reaktioner på individ- och samhällsnivå inför miljö-, energi- och finanskriser

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LHOG13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
3
Termin
Våren 2015: vecka 05 - vecka 03 2016
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
3 tvådagarsträffar fre-lör på HLK
Platser
30
Kursansvarig
Per Bergström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22565
Senast ändrad 2015-02-09 11:30:51