event Kursstart: v. 45 2022
place Ort: distans Värnamo
access_time Längd: 25 yhp motsvarar 5 veckors heltidsstudier, studietakt 50% av heltid
rotate_right Ansökningstid: 15 augusti till 15 september

Här är en utbildning för dig som har kunskap om 3D-modellering och CAD samt yrkeserfarenhet från design och/eller konstruktion och vill utveckla dig inom yrket.

 

Under utbildningen lär du dig att designa, konstruera och välja printteknik och material vid 3D-printing/additiv tillverkning.


Utbildningen genomförs på distans med ett par fysiska träffar, lokaliserade i Värnamo.


I samverkan med Campus Värnamo genomför vi en utbildning som ger dig specialistkompetens inom design och konstruktion för additiv tillverkning. Utbildningen har tagits fram i samverkan med företag i branschen för att möta de kompetensbehov som finns. Bakom denna utbildning står företag från bland annat: Normada AB, Bondtech AB, Volvo Car Corporation, Addema AB, Prototal AB, Virtual Manufacturing Sweden AB, PLM Group Sverige AB, Thule Sweden AB, Axelent och ZYYX Labs AB.


Under utbildningen får du färdigheter i att konstruera och utföra redesign för 3D-printing/additiv tillverkning. Du får kunskap om 3d-printprocessen, olika 3D-printtekniker och additiv tillverknings möjligheter och begränsningar. Efter kursen ska du ha kunskap om de vanligast förekommande polymera 3D-printmaterialen och deras egenskaper samt faktorer som påverkar produktionens hållbarhet och klimatpåverkan.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus Värnamo, Värnamo kommun.


event Kursstart: v. 45 2022
local_library Studieform: distans med fysiska träffar
place Ort: Värnamo
rotate_right Studietakt: halvfart, 50% av heltid

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


  • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
  • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
  • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
  • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kursöversikt

  • Design för additiv tillverkning, 25 yhp

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.