Rektors installation

Clas Wahlbin, företagsekonomi

Högskolan för lärande och kommunikation

Thorbjörn Broddason, medie- och kommunikationsvetenskap, adjungerad
Gert Z Nordström, medie- och kommunikationsvetenskap, adjungerad

Ingenjörshögskolan

Ingvar L Svensson, komponentteknologi

Internationella Handelshögskolan

Per Davidsson, företagsekonomi
Göran Goldkuhl, informatik
Benny Hjern, statsvetenskap
Börje Johansson, nationalekonomi
Leif Lindmark, företagsekonomi, vd
Dan Magnusson, rätt och samhälle, adjungerad
Leif Melin, företagsekonomi
Olov Olson, företagsekonomi
Clas Wahlbin, företagsekonomi