Rektors installation

Thomas Andersson, nationalekonomi

Hälsohögskolan

Magnus Hakeberg, oral hälsovetenskap
Birgitta Sidenvall, omvårdnad

Ingenjörshögskolan

Dag Holmgren, industriell design
Christer Johansson, flexibel produktion
Staffan Sunnersjö, maskinkonstruktion

Internationella Handelshögskolan

Helén Andersson, företagsekonomi ssk marknadsföring
Thomas Andersson, nationalekonomi
Åke E. Andersson, nationalekonomi
Karl Erik Gustafsson, massmedieekonomi
Robert G. Picard, media economics
Ghazi Shukur, statistik
Björn Westberg, finansrätt
Johan Wiklund, företagsekonomi ssk entreprenörskap