Akademisk högtid 2022

Agneta Marell
Fyra personer i högtidsklädsel
Nyblivna doktorer och rektorn
Ledningen i högtidskläder
Grupp människor i trappa

Bilder från ceremonin och mingel

Bilder från middag